EARTH HOUR – ÖKAD ELANVÄNDNING KAN VARA BRA FÖR KLIMATET

klimatförändringar Earth hour är en viktig manifestation, men på en del håll kan ökad elanvändning minska klimatförändringarna.

Förra lördagen, den 25 mars, firade miljoner människor världen över Earth Hour för tionde året.

– Vi gratulerar Världsnaturfonden på tioårsdagen. Earth Hour är en mycket framgångsrik och synlig folkrörelse, och att släcka lamporna är en uttrycksfull handling som alla kan ta del av. Det får hela världen att rikta sin uppmärksamhet mot klimatförändringarna och fungerar dessutom som plattform för ytterligare åtgärder som gynnar klimatet, säger Vattenfalls miljöchef Helle Herk-Hansen.

Symbolismen bakom 60+
– Earth Hour-logotypen är 60+. 60 står för det antal minuter vi släcker lamporna och + symboliserar allt som kan göras under resten av året. Att släcka lamporna är en symbolisk gest som påminner oss om att vi som enskilda personer faktiskt kan göra skillnad, och om att vi bör agera på samma sätt under återstoden av året. Det är viktigt att vi är energieffektiva och sparar på våra resurser där det är möjligt. Med detta sagt bör vi också minnas att det är viktigt att inte betrakta elektricitet som något dåligt, utan i stället se alla möjligheter den erbjuder i de fall då den kommer från energislag med låg miljöbelastning. Det är då vi faktiskt kan börja utnyttja elektriciteten för att minska vår klimatpåverkan. Det är inom detta område Vattenfall är fast beslutna att bli ledande för energiomställningen och leverantör av klimatsmartare lösningar – med andra ord tänker vi skrida till handling under årets samtliga 8 760 timmar, förklarar Helle Herk-Hansen. 

Vattenfall och det större perspektivet
Det är viktigt att komma ihåg att ökad elanvändning faktiskt kan vara något positivt, förutsatt att det innebär att vi rör oss bort från fossila energislag.

Helle Herk-Hansen förklarar:

– Hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom att ställa om från fossil till mer förnybar elproduktion varierar en hel del beroende på vilka produktionsanläggningar de olika länderna har tillgång till. I Sverige produceras nästan all el utan inblandning av fossila bränslen, och därför finns mycket att vinna på att elektrifiera de sektorer som fortfarande använder fossila bränslen. Icke att förglömma har vi också goda möjligheter att minska koldioxidutsläppen i Kontinentaleuropa genom elektrifiering eftersom man där i viss utsträckning fortfarande får el från fossila källor.

Vattenfall arbetar just nu med att miljöanpassa industriprocesser i samarbete med SSAB, LKAB och Preem genom att ersätta fossila bränslen med förnybar energi och väte. Om en liknande omställning från fossila bränslen till förnybar energi kan göras inom cementbranschen finns möjlighet att minska de svenska koldioxidutsläppen med runt 15 miljoner ton. Dessutom är batterier och andra former av lagring av el viktiga redskap för omställningen till fossilfri energi eftersom de kompletterar användningen av de mer ”instabila” förnybara energislagen.

Transportsektorn är en viktig del av energiomställningen. Allt fler laddstolpar installeras i bland annat Stockholm och Berlin, och när Vattenfall lanserar sitt partnernätverk ”InCharge” bestående av tusentals laddstolpar vid samarbetande företag i Sverige, Tyskland och Nederländerna kan de som kör elfordon använda en app för att enkelt se var närmaste laddstation i nätverket finns och hur många laddplatser som är lediga. Att systemet är så lätt att använda och det faktum att man slipper oroa sig för att få slut på batterierna kommer förhoppningsvis att öka intresset för att använda elbilar. När det gäller kollektivtrafiken deltar Vattenfall i ett pilotprojekt med elbussar som utöver att minska koldioxidutsläppen också förbättrar luftkvaliteten och bullernivåerna i städerna.

– En medveten syn på vår energianvändning där vi alla låter bli att använda energi i onödan är givetvis också nödvändig för att vi ska kunna skydda klimatet. Men i och med att andelen förnybar el ökar för varje dag kommer elen att bli ett viktigt verktyg för att lösa jordens klimatproblem. Och vi är stolta över att kunna bidra till detta, avslutar Helle Herk-Hansen.

Earth Hour brukar kallas världens största klimatmanifestation då privatpersoner, företag och städer som en symbolisk handling släcker belysningen mellan 20:30 och 21:30. Manifestationen startades av Världsnaturfonden i Australien 2007.

Relaterade nyheter