”DET BREDA ENGAGEMANGET FÖR MÅNGFALD GÖR MIG STOLT”

Sverige Vattenfalls News bad Annika Viklund, chef för Vattenfall Distribution, sammanfatta sin tid som Diversity & Inclusion Officer, när hon nu planenligt lämnar ifrån sig uppdraget efter två år.

Våren 2015 utsågs Annika Viklund till Diversity & Inclusion Officer av koncernchef Magnus Hall för att driva frågor om ökad mångfald och inkludering inom Vattenfall, i enlighet med den strategi som koncernledningen lagt fram. Ett förordnande på två år som löper ut den 30 juni och tas över av Tuomo Hatakka.

Vad tror du att det betyder för mångfaldsarbetet att ha en uttalad Diversity & Inclusion Officer?
– Jag vill tro att det visar på ett tydligt ställningstagande - både internt och externt - att vi sätter fokus på att utvecklas och att vi tänker genomföra aktiviteter för att bli mer inkluderande och mångfaldiga som företag. Jag tycker att det har givit möjligheter till dialog i branschen i frågan och varit en plattform för vårt mångfaldsarbete i Vattenfallkoncernen.

Något speciellt minne du bär med dig?
– Hur många som helst, men jag blir extra glad när jag sett engagemanget bland medarbetare för att bidra och delta i olika aktiviteter; viljan att komma i dialog om mångfaldsfrågorna, genom mail, telefonsamtal och direkta möten. Jag kommer särskilt att minnas prideparaderna i Stockholm och Amsterdam där allt fler medarbetare engagerar sig varje år och går med för att visa att vi på Vattenfall står upp för HBTQ-personers rättigheter.

– Att tilldelas den externa utmärkelsen ”Årets Mångfaldschef 2017” av tidningen Chef, kommer alltid att vara ett av mina stoltaste ögonblick, förstås.

Vad är du särskilt stolt över att ha åstadkommit?
– Jag är stolt att mångfaldsfrågan engagerar många, att vi har en tydlig D&I strategi med mätbara mål och att vi allt oftare talar om vikten och fördelen av att vara olika, blandade grupper på arbetsplatsen. Att vi tar tydlig ställning för mångfald bland energiföretagen.

Något du är besviken på?
– Nej, jag är däremot förväntansfull att vi alla tar ett steg till i utvecklingen och breddar begreppet ytterligare och fortsätter arbetet att skapa ett mer inkluderande företag.

Vilket råd ger du till din efterträdare Tuomo Hatakka, om han skulle fråga?
– Att finna sitt eget sätt för att engagera sig i frågorna som ligger honom varmt om hjärtat.  Det är med stor glädje jag har haft rollen och jag är övertygad att han kommer att göra ett utmärkt jobb. Jag kommer vara en stark supporter i frågan även framgent – den finns djupt i mitt hjärta!

Möt Vattenfalls nye D&I Officer Tuomo Hatakka

 

De viktigaste insatserna för ökad mångfald de senaste två åren:

 • D&I Strategy developed.
 • D&I Labs/workshops for each Business Area/Staff Function Management Teams have been conducted
 • Each EGM member have made a personal D&I commitment
 • D&I Labs starting do cascade to other management teams and groups of employees
 • Focus on diversity in recruitment processes
 • Focus on diversity in Management planning
 • Every Business Area/Staff Function has established their own Business Rationale with specific D&I targets in the D&I Labs/workshops
 • Refugee initiative - Vattenfall has joined the 100-club and Sweden Together in cooperation with Arbetsförmedlingen, which means that over the course of three years, Vattenfall will offer at least 100 internships to newly arrived people
 • Participation in Pride parades in different cities/towns
 • Female sponsoring program
 • Mentoring programs – Qraftsamling, Mitt Liv, Ruter Dam
 • Prayer/Contemplation/Meditation room in Arenastaden
 • Review and further Implementation of the Diversity & Inclusion Strategy (2017)
 • Pilot measuring ethnicity in Sweden carried out by BA Generation fall 2016 and will be done for all Swedish employees in 2017
 • D&I perspective in My Opinion
 • D&I perspective in new principles
 • In the past three years the share of female managers has increased from 18 percent to 22 percent in 2016. In comparison, the share of female employees was 25 percent.
 • Cooperation with external partners; e.g. Pride, Catalyst, Diversity Charter/Charta de Vielfalt, Diversity Challenge-internship, Mitt Liv, Qraftsamling, Step2Work, I-MPOWER, Giving Back, Opportunity in Bedriif, Gender Dax companies

Relaterade nyheter