DEN LÅNGA FÄRDEN - EN TUNG BERÄTTELSE

Sverige Ett lastflak med 112 hjul gjorde jobbet när en 230 ton tung transformator rullades på plats i den norrländska vildmarken.

En lastbil fick dra lasten och en annan lastbil sköt på bakifrån de sista tre milen fram till slutdestinationen Messaure, där Vattenfall Eldistribution nu låtit installera transformatorn där den ska vara bryggan mellan det 400 kilovoltsnät som ägs av Svenska Kraftnät och det 150 kilovolts regionnät som ägs av Vattenfall.

Transformatorn får en nyckelroll när vi bygger om nätstrukturen i området för att åstadkomma ett ännu stabilare nät och minimerar risken för elavbrott, säger Roger Lindmark, kommunikationsansvarigVattenfall Eldistribution

Prövningarna var många för chaufförerna som lirkade och lotsade jättelasten över branta backar och genom tvära kurvor med snigelfart.

112 hjul fördelade på 14 axlar med åtta hjul på varje axel bar den enorma transformatorn.

Resan började i Nederländerna där transformatorn, skräddarsydd och konstruerad av företaget Royal Smith , lastades på båt. Båten anlände till Västerås, där lastkajen är väl anpassad att ta emot gigantiskt gods. Via tåg och en specialkonstruerad järnvägsvagn med lågt lastflak, kom transformatorn välbehållen till Gällivare, där den växlades in på Inlandsbanan med slutdestination Vaikijaure.

På inlandsbanan rullade vagnen i 10 km/timmen för att inte orsaka urspårning, säger Roger Lindmark.

Nu är transformatorn välbehållen på plats i Messaure och kommer att kompletteras med utrustning, som ger den en slutvikt på modiga 300 ton.

För att ge en uppfattning om storleken kan jag berätta att den rymmer 70 kubikmeter olja för att kyla komponenterna, säger Roger Lindmark.

Transformatorbytet är bara ett exempel på det systematiska utbyte av gamla transformatorer som Vattenfall kommer genomföra i hela landet.

Transformatorn har en livslängd på cirka 40-50 år och kostar runt 30 miljoner kronor.

Relaterade nyheter