BERLINS HYRESGÄSTER HÄMTAR SOLKRAFT DIREKT FRÅN TAKET

Tyskland Genom Vattenfalls Haus-Strom-koncept kan Berlins hyresgäster få solkraft levererad direkt till lägenheten.

Miljömedvetna hyresgäster i Berlins många hyreshus erbjuds nu möjlighet att få solkraft från de egna hustaken direkt i sina vägguttag. Vattenfall har lanserat ett solenergibaserat pilotprojekt kallat Haus-Strom, där solpaneler installeras utan kostnad på taket av hyreshus och där den producerade elektriciteten erbjuds direkt till hyresgästerna i byggnaden utan att det allmänna elnätet används.

Eftersom ungefär 85 procent av invånarna i Berlin bor i hyreslägenheter innebär detta en stor möjlighet för vanliga Berlinbor och husägare att bidra till den tyska energiomvandlingen och en bättre miljö.

En personlig andel i energiomvandlingen
I mitten av augusti i år startade den första installationen: en solpanelanläggning på tre hyreshus ägda en pensionsfond i Halensee-distriktet i Berlin. Sammanlagt blir anläggningen 600 kvadratmeter stor med en årlig kapacitet på 90 000 kWh. Projektledaren Susanne Manger på Vattenfalls BA Heat i Berlin tror att fler fastighetsägare kommer att nappa på möjligheten.

– Många av de stora bostadshusen ägs av företag som kan finna det attraktivt att kunna erbjuda hyresgästerna en nästan personlig andel i Tysklands energiomvandling. Det går möjligtvis att hitta ett billigare erbjudande för el från fossila bränslen någonstans på marknaden, men om priset är rimligt är många tyskar villiga att byta till en förnybar elprodukt – särskilt när den kommer direkt från det egna taket över huvudet, förklarar Susanne Manger.

Systemet är ganska enkelt, särskilt för kunderna. Vattenfall installerar solpaneler på taket och en ny mätare för husanslutningen, underhåller systemet under den avtalade tidsperioden, hanterar elräkningarna och monterar ned panelerna efteråt utan några skyldigheter för husägaren. När solen skiner skickas den solkraftbaserade elen direkt till hyresgästens vägguttag utan att involvera det allmänna nätet.

Om mer el behövs än taket kan leverera tas den i första hand från de cirka 120 gaseldade mikrokraftvärmeverk som Vattenfall har i drift i stadens bostadshus.  Hyresgästerna betalar samma fasta pris för el från kraftvärmeverken och hustaket. Om panelerna på hustaket producerar mer el än vad som behövs, säljs överskottet till det allmänna kraftnätet.

Oberoende vid val av energislag
– Det har varit en önskan från den tyska regeringen att de många hyresgästerna i till exempel Berlin och Hamburg borde kunna delta i och identifiera sig med energiomvandlingen. Det är därför man har lättat på reglerna, avgifterna och skatterna som styr användningen av egenproducerad el. Det verkar dessutom finnas en allmän trend mot lokal förnybar energi och en önskan om att vara oberoende i valet av energislag, säger Hanno Balzer, chef för Vattenfall Energy Solutions, som ansvarar för avtalen med husägarna och hyresgästerna och som tog initiativ till det nya konceptet.

– En studie från Tysklands federala ekonomi- och energidepartement har visat att cirka 3,8 miljoner tyska hem potentiellt kan förses med lokalt producerad el, så vi hoppas att många husägare och hyresgäster kommer att acceptera erbjudandet att tillsammans med oss få sina hustak omvandlade till kraftverk som producerar förnybar el, avslutar Susanne Manger.

Relaterade nyheter