BERLIN FÅR NYTT KLIMATSMARTARE KRAFTVÄRMEVERK

Tyskland Vattenfall investerar 3 miljarder kronor i högeffektivt kraftvärmeverk i östra Berlin

Den naturgaseldade kraftvärmeanläggningen i stadsdelen Marzahn ska stå klart 2020 med kapacitet att förse cirka 150 000 berlinbostäder med kraft och fjärrvärme. Med en bränsleeffektivitet på mer än 90 procent är anläggningen ett av de mest effektiva kraftvärmeverken i Europa.

Vattenfalls landschef för Tyskland, Tuomo Hatakka, Petra Pau, vice ordförande för den tyska förbundsdagen och Stefan Halberstadt, ekonomidirektör för huvudentreprenören Siemens Power and Gas Solutions invigde bygget av kraftvärmeverket i östra Berlin.

Berlin fokuserar på bränslen med låga koldioxidutsläpp
I maj i år stängde Vattenfall den brunkolseldade kraftverket i Berlin-Klingenberg – tre år före den ursprungliga planen. Som ett resultat är Berlin nu den första tyska federala staten som har avvecklat brunkolsanvändningen. I stället fokuserar staden på energikällor med låga koldioxidutsläpp, som naturgas, för nya projekt.

Inuti grundstenen placerades ett budskap för framtida arkeologer.

Officiell ceremoni
Onsdagen den 11 oktober startade bygget officiellt när den första grundstenen lades av Vattenfalls landschef för Tyskland, Tuomo Hatakka, Petra Pau, vice ordförande för den tyska förbundsdagen och Stefan Halberstadt, ekonomidirektör för huvudentreprenören Siemens Power and Gas Solutions.

"Den nya kraftvärmeanläggningen i Marzahn är en av de viktigaste hörnstenarna för att uppfylla vårt klimatskyddsavtal med staten Berlin som vi undertecknade 2009. Genom att bygga en toppmodern gas- och ångturbinanläggning stöder vi Berlins stat att vara en föregångare inom klimatskydd och energieffektivitet, säger Tuomo Hatakka.

En Siemens-turbin av den typ som kommer att användas i kraftvärmeverket.

Viktig bit i pusslet
Tillsammans med den likaledes gaseldade anläggningen i Berlin-Klingenberg kommer kraftvärmeverket Marzahn att bilda ryggraden i fjärrvärmeförsörjningen i östra delen av Berlin med totalt 675 000 hushåll.

Relaterade nyheter