ANTALET STORSKALIGA SOLKRAFTPARKER KAN VÄXA KRAFTIGT

Nederländerna I Nederländerna finns planer för solenergiprojekt på över 200 MW. Nu är planen att expandera även till andra länder.

– Solenergi och batterilagring har sedan länge passerat pilotfasen. Investeringskostnaderna har minskat kraftigt, och den här typen av hållbar energiproduktion har möjlighet att växa avsevärt, säger Margit Deimel, chef för Large-scale Solar Power, en del av affärsenheten Solar & Batteries inom affärsenheten Wind.

På jakt efter genomförbara affärsidéer
Affärsenheten Solar & Batteries fokuserar på tre produkter: storskalig solkraft, decentraliserad solkraft (för företagskunder med stora tak) och batterier (storskaligt och decentraliserat ute hos företagskunder). Enheten börjar med att undersöka tänkbara affärsmöjligheter för produkterna, på alla marknader. I en nära framtid anses solkraft och batterilagring kunna bidra påtagligt till Vattenfalls produktionsmål.

En stor solkraftpark på 5 MW finns idag i Wales vid vindkraftparken Parc Cynog. Solenergiprojekt med en kapacitet på över 200 MW är redan på gång i Nederländerna. Margit Deimel söker även efter potentiella projekt i Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige och intilliggande länder.

– Jag börjar alltid med att undersöka om vi kan samarbeta med våra befintliga kontakter kring olika projekt, och sedan sammanställer jag ett affärsförslag för varje land, förklarar hon.

I exempelvis Tyskland har Vattenfall redan ett bra kontaktnät, och många företag är angelägna om att samarbeta med Vattenfall. Dessutom har Tyskland fortfarande ett auktionsbaserat subventionsprogram för solkraft. Storbritannien däremot subventionerar inte solkraft (samma sak gäller landbaserad vindkraft), så där krävs mer kreativitet för att genomföra nya solkraftprojekt, säger hon.

– Vi visar tydligt att vi stödjer övergången till hållbar energi. Med detta sagt så är vi ett vinstdrivande företag och alla affärsidéer måste vara genomförbara. Det är utmaningen för vår del.

Framtidens landskap
Margit Deimel har tidigare drivit vindkraftprojekt som chef för Wind Development i Nederländerna. Solkraftprojekt går visserligen mycket snabbare att genomföra än vindkraftprojekt, men det är ändå ett stort antal förhandlingar som ska göras med exempelvis markägare och andra intressenter för att nå avtal, på samma sätt och av samma typ som för vindkraftparker. Därför är det många gånger en bra idé att förlägga solanläggningen tillsammans med en vindkraftpark.

Ett bra exempel är vindkraftparken Haringvliet i Nederländerna. I samråd med ett stort antal lokala intressenter har Nuon/Vattenfall i många år arbetat med att utveckla en vindkraftpark här. Vindkraftparkens nätanslutning kan även utnyttjas för en solkraftpark. Just därför började utvecklingsteamet under förra året arbeta aktivt med att utveckla även en solkraftpark. Detta kräver som sagt ett nära samarbete med intressenterna.

Margit Deimel är fylld av entusiasm inför utvecklingen:

– Vi har också fått tillstånd för ett 12 MW-batteri, så det dröjer inte länge innan vi kan ha en i princip konstant produktion av hållbar energi. Och det är fantastiskt. Här bygger vi framtidens landskap.

Även andra vindkraftutvecklare har lagt till solkraftprojekt i sina utvecklingsplaner. Det innebär dock inte att det alltid är enkelt att kombinera vind- och solkraftparker. Många befintliga vindkraftparker ligger på jordbruksmark som inte är lämplig för utbyggnad av storskaliga solkraftparker. I sådana situationer kan det vara möjligt att utnyttja utrymmet mellan vindkraftverken för solpanelerna. Om vindkraftparken är stor, kan detta fortfarande ge tiotals megawatt solkraft.

När det gäller nya vindkraftparker tittar Vattenfall också närmare på möjligheterna att kombinera vind-, sol- och batterikraft. En av de största fördelarna med en sådan kombination, säger Margit Deimel, är att delar av processen är reversibel. Det är fullt möjligt att ta bort alla solpaneler och helt återställa marken.

– Jag betraktar solpaneler som en slags gröda. Visst påverkar de utsikten, men de är bara 1,5 meter höga och lätta att se över, och de är ljudlösa. Och vi skördar hållbar energi, säger hon.

En växande marknad och mängder av möjligheter
Marknaden för solenergi växer snabbt. Med tanke på det allt större behovet av hållbar energi innebär det mängder av möjligheter.

Faktum är att förnybar energi fortfarande är i sin linda. Europas målsättning för 2020 är att 20 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor. Med andra ord, understryker Margit Deimel, har vi fortfarande en bra bit kvar:

– Målet måste vara 100 procent. Budskapet till alla är att vi måste vänja oss vid vind- och solkraft eftersom den är här för att stanna – vi behöver den. Vi tänker göra allt på rätt sätt och efter bästa förmåga, men det är oundvikligt att miljön påverkas. Lyckligtvis har Vattenfall gett oss grönt ljus för att satsa all vår energi på detta.

Utmaningar
Den nya enheten har nitton medarbetare. Tio lediga platser återstår att fylla, och Margit Deimel räknar med att snart behöva växa ytterligare. Antalet potentiella projekt i de olika länderna börjar sakta men säkert fylla verksamhetens pipeline.

– Vi har kontakterna, projekten, planerna och ambitionerna, så vi är definitivt seriösa aktörer. Men att gå vidare med projekten på ett ansvarsfullt sätt innebär stora utmaningar. Å ena sidan måste vi optimera integrationen och samråden med intressenterna, å andra sidan måste vi ta hänsyn till den affärsmässiga sidan. Detta är och förblir väldigt arbetskrävande, men också det som gör det här jobbet så roligt, säger Margit Deimel.

Relaterade nyheter