ALLA FUNDAMENT FÖR HORNS REV 3 ÄR NU PÅ PLATS

Danmark De 49 fundament som ska bära upp Danmarks hittills största havsbaserade vindkraftpark, Horns Rev 3, är nu på plats på Nordsjöns botten utanför Blåvandshuk på den danska västkusten. Det sista fundamentet slogs ned alldeles efter nyår och byggprocessen fortgår enligt tidplanen.

Installationsfartyget ”Innovation” har sedan i mitten av oktober 2017 haft i uppgift att installera fundamenten, ett arbete som genomförts utan större problem. 2020 ska parken vara helt i drift och redo att täcka 425 000 danska hushålls årliga elanvändning.

Installationsfartyget "Innovation"

– Nedslagningen av det sista fundamentet utgör en viktig milstolpe för den havsbaserade vindkraftparken. Och trots att vi inte alltid har haft vädergudarna på vår sida har både installation och transport av fundamenten kunnat genomföras utan större problem, och helt utan något tillbud, säger Martin Zappe, projektchef för Horns Rev 3, och fortsätter:

– Byggprocessen fortgår som planerat. Det är vi förstås nöjda med, och det har vi ett professionellt projektteam och gott samarbete med våra partners att tacka för.

Nästa steg drar igång mot slutet av våren och innebär att övergångsdelarna, ”transition pieces”,  mellan fundament och själva vindkraftverkstornet ska installeras. Därefter kan vindkraftverkstornen börja installeras. 

Under de närmaste åren bygger Vattenfall utöver Horns Rev 3 också vindkraftparkerna Kriegers Flak, Vesterhav Syd och Vesterhav Nord. Tillsammans ökar parkerna den danska vindkraftsbaserade elproduktionen med mer än 20 procent, och därmed kan över 1,5 miljoner danska hushålls årliga elanvändning täckas med vindenergi.

Dessa nya parker gör Vattenfall till Danmarks största vindkraftsproducent. Totalt satsar Vattenfall över 20 miljarder danska kronor på Danmarks gröna omställning. 

Relaterade nyheter