”60 ÅR MELLAN BILDERNA. SER DU SKILLNADEN?”

Förändring ”Precis. Nu för tiden arbetar vi mer digitalt. En av många förändringar på Vattenfall.”

Bilden och texten ovan är Vattenfalls bidrag till en bilaga i Dagens Industri idag på internationella kvinnodagen.

Den svartvita bilden är tagen 1958  i Vattenfalls styrelserum, den andra är tagen i år med några av Vattenfalls chefer som också är medlemmar i Ruter Dam, ett nätverk för kvinnor i Sveriges näringsliv. Syftet är att uppmärksamma Vattenfalls strävan att öka mångfalden på företaget och andelen kvinnor i chefsposition.

Tydlig trend
Bilden är förstås arrangerad för sitt syfte, men trenden är tydlig: andelen kvinnor på chefsposition ökar på Vattenfall. I slutet av 2016 var 22 procent av cheferna kvinnor. Målet är till att börja med 25 procent, det vill säga att kvinnorepresentationen bland chefer ska vara lika stor som bland Vattenfalls anställda som helhet.

Den svartvita bilden föreställer Vattenfalls styrelserum 1959 med generaldirektör Erik Grafström, styrelseledamöter, samt föredragande byråchefer. (Foto: Lennart Nilsson)

På färgbilden från ordförandestolen räknat: Kerstin Ahlfont personaldirektör; Charlotte Korssell IT-chef SKB; Lena Wiklund chef Sales Development; Jenny Larsson chef Värme; Annika Viklund affärsområdeschef Distribution; Anna Borg affärsområdeschef Markets; Annika Olsson chef Services; Malin Larsson projektchef Vattenkraft; Charlotte Loid projektchef Kärnkraft; Sandra Grauers Nilsson chef Onshore Wind. (Foto: Felicia Yllenius)

Relaterade nyheter