ZES ZONNEPARKEN GEFINANCIERD MET CROWDFUNDING

Nederland Nuon heeft het voornemen om in Nederland zes grote zonneparken te bouwen bij bestaande windparken en traditionele elektriciteitscentrales.

Het is de eerste keer dat deze energiebronnen in Nederland worden gecombineerd met zonnepanelen. De plannen worden verwezenlijkt door participatie van klanten.

"Klanten kunnen investeren in de nieuwe zonneparken, wat leidt tot een gunstigere businesscase en grotere klanttevredenheid", vertelt Noortje Bakker, Klantreis Marketeer, die toelicht hoe samenwerking tussen klanten en Nuon een duurzame energievoorziening kan stimuleren:

"Via crowdfunding kunnen we aan verschillende klantenbehoeften voldoen. Klanten willen slim met hun geld omgaan en hun energiekosten verlagen. Door in zonneparken te investeren, ontvangen ze een aantrekkelijk rendement op hun investering."

Grotere loyaliteit
"Andere klanten willen een bijdrage leveren aan duurzame energie en kunnen helpen een nieuw zonnepark te verwezenlijken. Door klanten van Nuon een hoger rendement te bieden en door duurzame energie te stimuleren, kunnen we de loyaliteit van onze klanten vergroten", aldus Bakker.

Het geld dat klanten in de projecten steken, komt de businesscases ten goede, omdat de subsidieaanvragen aan de RVO, de Nederlandse overheidsdienst die subsidies toekent aan projecten op het gebied van duurzame energie, daardoor lagere bedragen vermelden.

"Subsidieaanvragen voor zonneparken worden soms in de laatste fase van het proces afgewezen, omdat de gevraagde bedragen te hoog worden geacht", verklaart Bakker.

Tot nu toe heeft Nuon plannen om zes zonneparken te combineren met drie bestaande windparken en drie elektriciteitscentrales. De globale capaciteit, met in totaal 250.000 zonnepanelen, is gesteld op 70 megawatt, genoeg om 10.000 huishoudens van energie te voorzien.

"Het grote voordeel van het combineren van een zonnepark met een windpark is dat de opgewekte energie efficiënt gebruikt kan worden. Als er veel wind staat, schijnt de zon meestal niet, en het omgekeerde geldt ook", zegt Margit Deimel, Directeur Wind Development Nederland.

Open ruimten
Door zonnepanelen te plaatsen in de open ruimten tussen de windmolens gebruikt Nuon het land op een slimme manier, en kunnen ze de mogelijkheden van bestaande infrastructuur en netaansluitingen benutten.

In 2015 heeft Vattenfall een proefproject met zonnepanelen opgezet in het windpark Park Cynog in Wales. De zonnepanelen daar leveren ongeveer een kwart van de energie die de turbines opwekken.

Het Project Portfolio van Nuon omvat de windparken Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. Maar eerst plaatst Nuon zonnepanelen bij de elektriciteitscentrales Eemshaven, Hemweg en Velsen. "Voor deze centrales hoeven we minder vergunningen aan te vragen, omdat we eigenaar zijn van het land waarop ze zijn gebouwd en de gebieden daaromheen al zijn omheind", vertelt Diederik Apotheker, Business Developer bij BA Wind.

Start volgend jaar
Als de RVO de subsidieaanvragen van Nuon honoreert en de lokale overheden de vereiste vergunningen verlenen, kan de bouw van de zonneparken volgens planning volgend jaar starten.

"Bij de windparken neemt het aanvragen van vergunningen meer tijd in beslag: landeigenaren en boeren moeten ermee instemmen, maar als alles naar wens verloopt, kan Vattenfall in 2018 een investeringsbesluit nemen", zegt Apotheker.

Gerelateerde content