WINDCAPACITEIT NEEMT KOLEN IN EUROPA OVER

EuropA In 2016 is de Europese energiehiërarchie veranderd. Voor de eerste keer heeft wind kolen verslagen en nu heeft alleen gas nog een grotere elektriciteitscapaciteit in Europa.

Windenergie heeft in 2016 een stap hoger op de ladder gezet en is de twee na grootste bron van energieopwekking geworden, zij het met een kleine marge. Volgens een rapport dat door de Europese windorganisatie WindEurope is gepubliceerd, behoort 16,7% van de energieopwekkingscapaciteit van de EU nu tot de windsector tegenover 16,5% van de kolen.

Groei in windenergie is een trend die in de afgelopen tien jaar in Europa wordt gezien, waarbij wind de energieopwekkingscapaciteit van brandstofolie overnam in 2007, van kernenergie in 2013, van waterkracht in 2015 en nu in 2016 van kolen, waarmee alleen gas nog een grotere sector blijft. Alleen al in 2016 nam de nieuwe windenergieopwekkingscapaciteit toe tot 12,5 GW of 51% van de totale nieuwe energiecapaciteitsinstallaties in de EU. Aangezien tegelijkertijd 7,6 GW aan kolencapaciteit uit gebruik werd genomen, komt de nieuw verworven positie niet als een verrassing.

Bron: WindEurope

Bron: WindEurope

De totale energieopwekkingscapaciteit in de EU tussen 2005 en 2016 toont een duidelijk opwaartse trend voor windenergie, die de andere energievormen een voor een inhaalt. Alleen gas doet het nu nog beter dan wind.

Vanuit het standpunt van Vattenfall gezien, is het interessant dat van de vier landen die het meest bijdragen aan de nieuwe capaciteit in 2016, de organisatie actief is in drie daarvan. Het Duitse aandeel van de pas geïnstalleerde capaciteit bedroeg een ongelofelijke 43,6%, de bijdrage van Nederland was 7,1%, van het Verenigd Koninkrijk 5,9%, terwijl Frankrijk, waar Vattenfall nog niet actief is in wind, een plaatsje veroverd heeft als nummer twee met 12,5%. Een ander interessant feit is dat Denemarken, volgens WindEurope, met 36,8% en een marge van 9,8 ten opzichte van Ierland aan de leiding ging voor wat betreft de bijdrage van wind aan de nationale energielevering (zie afbeelding 3).

Bron: WindEurope

Bron: WindEurope

In 2016 is in Europa 12,5 GW extra windcapaciteit geïnstalleerd, vooral in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het VK.

Giles Dickson, Chief Executive Officer van WindEurope, zegt: ''Windenergie is nu mainstream geworden en een essentieel onderdeel van de elektriciteitsvoorziening van Europa. Het is nu ook een volwassen en belangrijke industrie op zichzelf, die zorgt voor 330.000 banen en miljarden euro's aan Europese exports.''

Head of Wind bij Vattenfall, Gunnar Groebler, is het daarmee eens en is blij dat Vattenfall actief is op een van de grootste Europese groeimarkten en denkt dat het motiverend en inspirerend zal werken voor de windteams dat ze deel uitmaken van deze ontwikkeling in Europa. Groebler wijst erop dat de cijfers voor individuele landen van jaar tot jaar kunnen fluctueren naarmate nieuwe windparken worden geveild en politieke en overheidsinitiatieven veranderen, maar in zijn ogen kan de nieuw verworven status het ook eenvoudiger maken om beleidsmakers te dwingen zich nog meer te richten op nieuwe toekomstige windprojecten.

Bron: WindEurope

Bron: WindEurope

In 2016 was Denemarken het Europese land met het grootste aandeel windenergie in zijn nationale energievoorziening.

Groebler heeft veel vertrouwen in de toekomstige positie van Vattenfall op de Europese energiemarkt:

''We bevinden ons zeker in het centrum van de Europese windontwikkeling en in een uitstekende positie om ons aandeel te hebben in de voortdurende ontwikkeling van nieuwe capaciteit. We hebben onszelf erop toegelegd om per jaar met 400 tot 600 MW te groeien, en in de komende jaren zullen projecten zoals de Deense Horns Rev 3, Britse Aberdeen Bay, Duitse offshore Sandbank, Britse onshore Pen y Cymoedd en Ray meer dan 1.000 MW bijdragen. Op de langere termijn hebben we al getekend voor de Deense Kriegers Flak en de twee Deense nearshore projecten met een totaal van ongeveer 1.000 MW. De aanbestedingsprocedure dwingt ons telkens weer om nog eens na te denken over hoe je een windpark veel rendabeler kunt bouwen en exploiteren. Met een offshore project op een niveau van onder 50 euro/MWh hebben we al aangetoond dat deze inspanningen een verschil kunnen maken in de industrie.''

Volgens Groebler zit de windbusiness van Vattenfall op de juiste weg, doordat het de strategiedoelen haalt, of zelfs daarboven presteert met de bestaande pijpleiding, de plannen voor de uitbreiding van het Thanet-windpark, de 3,6 GW Norfolk Vanguard en Norfolk Boreas en potentiële projecten zoals de drie Duitse Noordzee-projecten die Vattenfall zal veilen.

Het Verenigd Koninkrijk loopt gelijk met Europese trend
In 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk voor de eerste keer ooit meer energie met wind opgewekt dan met kolen. Volgens onderzoek dat en analyse die door de Britse organisatie Carbon Brief werd uitgevoerd, droeg wind in 2016 11,5% bij aan de Britse elektriciteitsproductie tegenover 9,2% met kolen. De eerste maand waarin wind de eerste plaats van kolen overnam, was april 2016, en de windenergiemolens lijken hun kracht niet meer te hebben verloren. Een bijzonder revolutionaire ontwikkeling in een samenleving waarin kolen historisch gezien zo'n belangrijke plek innamen.

In feite is de industriële revolutie in het Verenigd Koninkrijk mogelijk gemaakt door kolen. Het diende als de hoofdbrandstof voor stoommachines, en voorzag de energiecentrales van het land tot aan de 20e eeuw van brandstof en de vele kolenmijnen verspreid over het land hadden rond 1920 meer dan een miljoen arbeiders in dienst. In de vroege jaren negentig van de vorige eeuw werden kolen echter steeds vaker vervangen door gas en vanaf de vroege jaren 2000 kregen duurzame energiebronnen ook voet aan de grond door een steeds grotere aandacht voor CO2-uitstoot en klimaatverandering. Tussen 2010 en 2016 daalde de op kolen gebaseerde energieopwekking met 59% en in november 2016 kondigde de Britse overheid aan dat alle energiecentrales op kolen tegen 2025 gesloten moeten worden.

Dit is in lijn met de algehele Europese trend die in het WindEurope-rapport wordt gezien, maar hoe wordt deze ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk ervaren?

Mary Thorogood, Stakeholder Relations Adviser van Vattenfall in het Verenigd Koninkrijk, ziet dit als een belangrijk moment voor het Verenigd Koninkrijk en grotendeels als het resultaat van jarenlange investeringen in duurzame energiebronnen door de Britse overheid.

''De hoge doelen voor verlaging van de uitstoot die door de Britse overheid werden gesteld, strenger nog dan die van de EU, hebben bedrijven een duidelijke koolstofvrije weg geboden waarin ze kunnen investeren. Naast deze doelen heeft de Britse overheid zich al toegelegd op het uitfaseren van kolen uit het systeem tegen 2025, maar het is duidelijk dat de markt zich al snel in die richting beweegt. De Britse overheid is steeds duidelijk gebleven over haar streven naar decarbonisatie sinds de Brexit", zegt ze.

Bron: Carbon Brief.

Bron: Carbon Brief.

In 2016 leverde wind in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst meer energie op dan kolen.

Volgens Thorogood bestaat er weinig twijfel over dat de Britse overheid de offshore windenergie overduidelijk ondersteunt: vanwege haar schone, eigen energie en vanwege de economische kansen die door ontwikkelaars en de toeleveringsketen worden gecreëerd.

"De aanstaande subsidieveiling (contracts for difference) laat waarschijnlijk aanzienlijke kostenverlagingen voor offshore windenergie zien in lijn met de verlagingen die in andere markten worden waargenomen. We zullen niet aan deze veiling deelnemen, maar in plaats daarvan uitkijken naar onze volgende offshore projecten, Thanet Extension en Norfolk Vanguard, om succesvol mee te dingen in de volgende veilingen en bouwen aan onze bestaande 590 MW in Britse wateren'', besluit Thorogood. 
Interview met Gunnar Groebler "Windenergie zonder subsidie in zicht aan het eind van het decennium"

 

Gerelateerde content