"WETENSCHAP EN DEMOCRATIE HOREN BIJ ELKAAR"

Global Vattenfall zet zich in voor kennis en wetenschap.

Niet meningen en opinies, maar feitenkennis zou ten grondslag moet liggen aan de ontwikkeling van de samenleving. Dat is de belangrijkste boodschap in de oproep die wereldwijd op zaterdag 22 april klinkt, wanneer tienduizenden mensen in meer dan 400 steden de straat opgaan voor de manifestatie ‘March for Science’. Het initiatief is politiek en religieus onafhankelijk en is gestart in de VS, waar onderzoekers en de bevolking opkomen voor het belang van wetenschap.

Vattenfall steunt de mars en is ook een van de ondertekenaars van het artikel in zaterdag 22 april, waarin wordt gewezen op het verband tussen wetenschap en een democratische samenleving. Het artikel waarschuwt voor de risico's dat meningen en feiten in het openbare debat hetzelfde gewicht krijgen toebedeeld, met als gevolg dat besluiten worden genomen op basis van opinies in plaats van op basis van empirische wetenschap.

Wetenschap gaat ons allemaal aan
"Het is belangrijk dat de samenleving de wetenschap steunt en wetenschappelijke adviezen opvolgt, bijvoorbeeld hoe we het beste met onze aarde om moeten gaan. Zeker in deze tijd van alternatieve feiten", aldus Karl Bergman, Head of Research & Development bij Vattenfall. Hij benadrukt dat wetenschap een belangrijk onderdeel vormt van wat er in onze wereld gebeurt en dat het ons dus allemaal aangaat.

"De wereld gaat vooruit; mensen leven langer, de wereldbevolking krijgt het in het algemeen beter, nieuwe techniek biedt nieuwe mogelijkheden. Dat geldt voor alle wetenschappelijke disciplines: natuurwetenschappen, techniek en sociale wetenschappen, technologie, geneeskunde, humaniora en wiskunde, waar de vooruitgang voortkomt uit nieuwe kennis. Dat beseffen we vaak niet als we over onze smartphones, ook gebaseerd op wetenschap, gebogen staan", zegt Karl Bergman.

Klimaatveranderingen vragen om betrokkenheid
Voor Vattenfall zijn de klimaatveranderingen een belangrijke kwestie en Karl Bergman is bezorgd dat wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen CO2-uitstoot en het broeikaseffect niet serieus wordt genomen.

"Wij zijn net als veel anderen bezorgd over de klimaatkwestie. Wie zien het onder meer als een groot risico dat de VS overweegt om onder de milieuafspraken uit te komen die tijdens de klimaattop in Marrakesh zijn ondertekend. De onrust wordt versterkt omdat president Trump een klimaatscepticus als hoofd van de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie heeft benoemd", aldus Karl Bergman.

In Zweden staan manifestaties gepland in onder andere Stockholm, Göteborg en Uppsala.

In Duitsland zijn er onder andere manifestaties in Berlijn, Hamburg en München. In Groot-Brittannië in onder andere Londen, Edinburgh en Cardiff. In Nederland in Amsterdam en Maastricht. In Denemarken in Århus en in Finland in Helsinki.

March for Science

Gerelateerde content