VERDUBBELING CAPACITEIT DOOR UITBREIDING THANET

Thanet Vattenfall onderzoekt de mogelijkheden om Thanet Offshore Wind Farm voor de kust bij Kent, in Zuidoost-Engeland, aanzienlijk uit te breiden. 

Vattenfall heeft vijf lokale openbare bijeenkomsten georganiseerd, waarvan de laatste onlangs heeft plaatsgevonden. Hier is informatie over het project gegeven en meningen konden worden uitgewisseld. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online onderzoek, waarin feedback kan worden gegeven over de uitbreidingsplannen.

"De feedback die we tijdens de bijeenkomsten hebben ontvangen is bijzonder waardevol nu we onze plannen gaan vormgeven. We weten nu welke belangrijke kwesties er spelen", vertelt Rahel Jones, Communication Renewables, die benadrukt dat het project nog in een heel vroeg stadium verkeert.

's Werelds grootste in 2010
Thanet Offshore Wind Farm, ongeveer 12 kilometer buiten de kust van Kent, in het zuidoosten van Engeland, is sinds 2010 in bedrijf. Het omvat 100 Vestas V90 3MW turbines en was destijds het grootste offshore windpark ter wereld. Vattenfall beoogt met de uitbreiding een kosteneffici├źnte, haalbare oplossing te bieden om het VK meer schone energie te kunnen leveren.

"Als we de nieuwste technologie en hogere turbines toepassen, kunnen we met een uitbreiding van slechts 34 turbines de energieopwekkingscapaciteit van Thanet meer dan verdubbelen", stelt Rahel Jones.

"Naar onze mening kan Thanet Extension een belangrijke bijdrage leveren aan het omlaag brengen van de totale energiekosten voor Britse consumenten en extra voordeel opleveren aan de lokale economie en de gemeenschap. We zullen de nodige inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de bestaande toeleveringsketens voor offshore windparken voor de kust van Kent up-to-date blijven en een belangrijke functie blijven vervullen", aldus Helen Jameson, Project Director.

Als het project zich volgens plan ontwikkelt zal Vattenfall in de loop van 2018 een bouwvergunning aanvragen. Als die aanvraag wordt goedgekeurd, zou de bouw eind 2020 kunnen beginnen en eind 2021 klaar kunnen zijn.

Gegevens Thanet Extension
Maximumaantal turbines: 34
Maximumhoogte turbines: 210 m
Maximumhoogte rotoras: 125 m
Maximumdiameter rotor: 180 m
Verwachte turbinecapaciteit: 8-10 MW

Meer informatie Thanet Extension

Gerelateerde content