VATTENFALL PUBLICEERT RAPPORT OVER MENSENRECHTENRISICO'S IN COLOMBIA

Colombia In maart 2017 heeft Vattenfall in Colombia een omvangrijk due diligence-onderzoek uitgevoerd om mogelijke mensenrechtenrisico’s te identificeren die verbonden zijn aan onze koleninkoopactiviteiten. Nu is er een rapport met aanbevelingen verschenen.

Het belangrijkste doel van het drie weken durende bezoek in Colombia, dat werd uitgevoerd door twee vertegenwoordigers van Vattenfall's afdelingen voor verantwoorde inkoop- en duurzaamheid, was om mogelijke mensenrechtenrisico’s te identificeren in Vattenfall's toeleveringsketen van kolen.

"Vattenfall is het eerste Europese energiebedrijf dat zo'n risicobeoordeling uitvoert. Vele belanghebbenden, onder meer enkele maatschappelijke organisaties, hebben positief gereageerd op onze actie", zegt Annika Ramsköld, Directeur Corporate Sustainability bij Vattenfall. "Hoewel we ons volledig bewust zijn van de complexe politieke en sociale situatie in Colombia, geloven we in een proces van verbinding en continue verbetering waarbij we bruggen willen slaan tussen lokale belanghebbenden."

Meer dan 50 belanghebbenden geïnterviewd
Het uitgebreide rapport (‘A Human Rights Risk Assessment in Colombia’) is gebaseerd op interviews met ruim 50 belanghebbenden in Bogota en de regio's Cesar, La Guajira en Magdalena, waaronder vertegenwoordigers van de regering, maatschappelijke organisaties, vakbonden, gemeenschappen en mijnbouwbedrijven.

"Deze werkzaamheden vormen een belangrijke stap in de richting van meer betrokkenheid bij en samenwerking met de mijnbouwbedrijven in Colombia. We zullen ons rapport en onze bevindingen en aanbevelingen uiteraard ook bespreken met het Europese initiatief Bettercoal, om samen te blijven werken aan een gezamenlijke aanpak richting Colombia", vertelt Annika Ramsköld.

Het rapport is gericht op de vier belangrijkste mensenrechtenrisico's: werknemersrechten (gezondheid en veiligheid op de werkplek en vrijheid van vereniging en vergadering), verplaatsing en landrestitutie bij nationaal gewapend conflict, gedwongen verhuizing, en milieu en gemeenschappen. 

Het uitgebreide rapport (‘A Human Rights Risk Assessment in Colombia’) is gebaseerd op interviews met ruim 50 belanghebbenden in Bogota en de regio's Cesar, La Guajira en Magdalena, waaronder vertegenwoordigers van de regering, maatschappelijke organisaties, vakbonden, gemeenschappen en mijnbouwbedrijven.

Follow-up van bevindingen
Op basis van de bevindingen in het rapport zal Vattenfall een vervolg geven aan de specifieke aanbevelingen, met de afzonderlijke mijnbouwbedrijven. Vattenfall zal de huidige activiteiten, projecten en processen die de bedrijven al zijn gestart bespreken op basis van de aanbevelingen, en zal zich inzetten om een actieplan voor mogelijke verbeteringen af te spreken.

"Onze voornaamste verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen van kolen ligt bij onze huidige en potentiële leveranciers. Dit rapport is daarom een belangrijk document voor ons in onze continue dialoog met de mijnbouwbedrijven", zegt Annika Ramsköld.

"We hebben vastgesteld dat de bedrijven voor de meeste aanbevelingen al maatregelen hebben getroffen en projecten en processen hebben ingevoerd die daar een antwoord op zijn. Er blijven echter risico’s bestaan en we streven ernaar om samen met de bedrijven actieplannen op te stellen om aan die risico’s te werken. Als we tot de conclusie komen dat een bedrijf zich niet binnen een redelijke termijn aan een afgesproken actieplan houdt, kunnen we ervoor kiezen om de samenwerking te staken totdat er verbeteringen zijn doorgevoerd", aldus Annika Ramsköld.

Vattenfall zal de ondervraagde belanghebbenden op de hoogte houden met updates over onze activiteiten en deze ook publiceren op Vattenfall's website. Om te zorgen voor meer transparantie in de toeleveringsketen van kolen is Vattenfall gestart met het publiceren van een volledige lijst van alle kolenleveranciers waar Vattenfall direct kolen inkoopt: 

Vattenfall’s Hard Coal Procurement Explained (eng)

Gerelateerde content