VATTENFALL ONDERSTEUNT ACCUPROJECT ZWEDEN

zweden Vattenfall stapt met vijf miljoen Zweedse kronen in het bedrijf Northvolt AB, dat van plan is om in Zweden de grootste Europese fabriek voor lithiumaccu's te bouwen.

De oprichter van Northvolt, Peter Carlsson, is logistiek manager geweest bij Tesla, de Amerikaanse producent van elektrische auto's. Het bedrijf richt zich op de productie van accu's voor de transportsector en energieopslag. De productie zal naar verwachting van start gaan in de tweede helft van 2018 en de fabriek zou eind 2020 haar productievolume bereiken.

Andreas Regnell, Head of Strategy bij Vattenfall, legt uit waarom Vattenfall deelneemt aan het project: "Wij hebben een glasheldere strategie als het gaat om energietransitie en klimaatvriendelijke oplossingen. Dit is het interessantste en grootste accuproject in Europa. Het is niet zo dat Vattenfall nu een accufabriek koopt. Wij investeren vijf miljoen Zweedse kronen in wat wij eerder zien als een business development-project."

Hoe dan?
"We weten dat accu's en energieopslag een belangrijk onderdeel vormen in de omschakeling naar fossielvrije energie. Door deel te nemen kunnen we veel leren. Die kennis kan de aanzet vormen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen van onze kant. Accu's worden steeds belangrijker, met name in de transportsector, maar ook voor het hele energiesysteem als de behoefte aan energieopslag toeneemt."

Wat is het voordeel voor Vattenfall?
"Als de accufabriek er komt, betekent dit dat de kosten voor accu's voor elektrische voertuigen gehalveerd kunnen worden waardoor elektrische auto's uit kostentechnisch oogpunt beter kunnen concurreren. Stijgt het aandeel elektrische auto's, dan stijgt ook de waarde van het oplaadnetwerk InCharge dat wij aan het opzetten zijn."

"Een ander bijkomend voordeel is dat de fabriek voor de accuproductie 300 megawatt elektriciteit nodig heeft. Dat is een aanzienlijk verbruik waardoor de elektriciteitsconsumptie toeneemt, wat opnieuw gunstig is voor Vattenfall."

Peter Carlsson, managing director bij Northvolt, is positief: "Natuurlijk is het waardevol dat een van de grootste energiebedrijven van Scandinavië meedoet met ons plan om de grootste accufabriek van Europa op te zetten. Wij willen erop inzetten om het fossielvrije energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. We zijn heel blij dat Vattenfall mee wil doen en we denken dat het een win-winsituatie is voor de hele samenleving."

Gerelateerde content