VATTENFALL INVESTEERT 28 MILJARD SEK IN GROEI

Vattenfall Jaarverslag en maatschappelijk verslag onthullen hoge duurzame investeringen.

Vattenfall heeft voor de komende twee jaar groei-investeringen gepland van 28 miljard Zweedse kronen waarvan het grootste deel wordt geïnvesteerd in de productie van duurzame energie. Dit sluit aan bij Vattenfalls strategie om een duurzame productieportfolio op te bouwen en klimaatvriendelijke oplossingen aan te bieden met als doel om de organisatie en de gehele keten van leveranciers tot klanten fossielvrij te maken.

Dit blijkt uit Vattenfalls Jaarverslag en Maatschappelijk verslag 2016 dat zojuist is gepubliceerd.

"Naarmate de elektriciteitsmarkt zijn transitie naar fossielvrije productie voortzet, ontstaat er een duurzamer energiesysteem. Dit systeem bevindt zich dichter bij de klant en combineert op effectieve wijze grootschalige productie met gedecentraliseerde oplossingen. Wij bevinden ons op het moment in een bijzonder goede positie om Vattenfalls activiteiten te ontwikkelen in aansluiting op deze trends", zegt Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Vattenfalls nieuwe investeringsplan voor 2017-2018 weerspiegelt een duidelijke strategische verandering, aangezien de groei-investeringen in meerderheid worden gericht op windenergie, zonne-energie en elektriciteitsnetten. De totale investeringen voor deze periode bedragen 50 miljard SEK, waarvan 28 miljard SEK bedoeld is als groei-investeringen. Daarvan is 17 miljard SEK gereserveerd voor investeringen in onshore en offshore windenergie. Ook zullen de investeringen in zonne-energie aanzienlijk worden verhoogd.

Klimaatafdruk verkleinen
De strategie van Vattenfall gaat er ook vanuit dat een verdergaande elektrificatie kan bijdragen aan het verkleinen van de klimaatafdruk van zowel de vervoerssector als de industrie en de warmteproductie.

"Samen met steden, industrieën en andere partners ontwikkelen we intelligente oplossingen en diensten die het voor onze klanten mogelijk maken om hun klimaateffect te verminderen. Voorbeelden daarvan zijn de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's en elektrische bussen, nieuwe oplossingen voor de productie van warmte en biobrandstoffen als vervanging voor olie en gas, nieuwe technologieën die fossielvrije staal- en betonproductie mogelijk maken en de eerste Europese webgebaseerde dienst voor het delen van lokaal geproduceerde duurzame energie", vertelt Magnus Hall.

In 2016 werd een markante stap voorwaarts gezet in de strategie voor het opbouwen van een duurzame energieportfolio, namelijk de verkoop van de Duitse bruinkoolactiviteiten. Daardoor heeft Vattenfall de fossiele productie kunnen terugbrengen van ca. 50 procent in 2015 tot 25 procent in 2016. De CO2-uitstoot nam in deze periode af van 83,8 miljoen ton tot 23,7 miljoen ton.

Klik hier voor Vattenfall Jaarverslag en Maatschappelijk verslag 

Gerelateerde content