VATTENFALL IN GESPREK MET BELANGHEBBENDEN COLOMBIA

Mijnbouw Vattenfall brengt in maart een bezoek aan Colombia met het doel om uit eerste hand informatie te ontvangen over de situatie in en rond de mijnen en om een programma op te stellen voor toekomstige samenwerking met leveranciers.

"Als importeur van steenkool uit Colombia dragen we een grote verantwoordelijkheid om alle risico's die met deze activiteit samenhangen te onderzoeken en om leveranciers te ondersteunen hun duurzaamheidsprestatie te verbeteren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit bezoek aan Colombia is een belangrijk onderdeel van onze verbeterde due diligence-procedure", vertelt Annika Ramsköld, Head of Corporate Sustainability bij Vattenfall.

Continu verbeteren
Tijdens het drie weken durende bezoek zal de delegatie van Vattenfall in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de regering (ministerie van Milieu, ministerie van Binnenlandse Zaken), overheidsinstanties (instanties die milieuvergunningen afgeven en regionale toezichthouders), ambassades, maatschappelijk belanghebbenden zoals ngo's, vakbonden, lokale en inheemse gemeenschappen en met mijnbouwbedrijven.

Na overleg met een aantal Colombia-kenners heeft Vattenfall maatschappelijk belanghebbenden geselecteerd, zoals de Zweedse ngo Forum Syd, de Nederlandse ngo PAX en de Colombiaanse ngo CREER.

"Forum Syd vindt het een goede zaak dat Vattenfall een onafhankelijk bezoek brengt aan Colombia. Het is belangrijk voor de sector in Zweden om onafhankelijke ontmoetingen te kunnen hebben met vertegenwoordigers van lokale en inheemse gemeenschappen die worden getroffen door mijnbouwactiviteiten in Colombia", stelt Lisa Sjöblom, General Secretary van ontwikkelingsorganisatie Forum Syd, die een kantoor heeft in Colombia en er diverse projecten heeft lopen.

Rapport opstellen
Van de gesprekken en de bezoeken aan de mijnbouwbedrijven zal een rapport worden opgesteld over de impact die Vattenfalls toeleveringsketen van kolen heeft op het milieu, op de lokale gemeenschappen en op de lokale mijnwerkers.

"We zullen de mijnbouwbedrijven beoordelen op basis van onze Gedragscode voor leveranciers. We zullen kijken naar aspecten zoals gezondheid en veiligheid bij mijnbouwactiviteiten, de effecten van lokale uitstoot op de bevolking en de milieuprestaties in het algemeen, en ook of bedrijven de regelgeving in acht nemen. Daarnaast zullen we onze focus richten op de voortdurende bedreiging van leiders van gemeenschappen en vakbondsleden in de mijnbouwregio door nieuwe paramilitaire organisaties", verklaart Ramsköld.

"We zullen ook een follow-up doen op basis van onze aanvullende criteria voor Colombiaanse leveranciers door verdere lokale perspectieven te scheppen over hoe Vattenfall Colombiaanse belanghebbenden kan ondersteunen in het verzoeningsproces naar aanleiding van de mensenrechtenschendingen die in het verleden in de regio Cesar hebben plaatsgevonden", vertelt ze.

Vattenfall zal het rapport gebruiken als input voor haar due diligence-proces in de toeleveringsketen van kolen en in gesprekken met Colombiaanse mijnbouwbedrijven en andere belanghebbenden om continue verbeteringen ter plaatse te bevorderen. Vattenfall zal een samenvatting van haar beoordeling openbaar maken.

Sterke betrokkenheid
Het bezoek aan Colombia is gepland voor 6 tot 26 maart. De eerste vier dagen van het bezoek staan in het teken van het sectorinitiatief ‘Bettercoal’. Aansluitend zullen twee deskundigen van Vattenfalls afdelingen Sustainability en Compliance belanghebbenden interviewen in de mijnbouwregio's Cesar en La Guajira, bij lokale kolenhavens en in de hoofdstad Bogotá.

Intensieve inspanning mensenrechten
Vattenfall is een van de Europese energiebedrijven die steenkool van Colombia koopt. Kool uit Colombia wordt vaak bekritiseerd vanwege vroegere en actuele mensenrechtenschendingen die in verband worden gebracht met mijnbouwactiviteiten. Vattenfall is sterk gecommitteerd om haar commerciële invloed uit te oefenen om mijnbouwbedrijven ertoe aan te zetten de situatie te verbeteren. De afgelopen jaren heeft Vattenfall haar inspanningen opgevoerd om het bevorderen van mensenrechten in Colombia te ondersteunen.

Gerelateerde content