VATTENFALL BOEKT GOED RESULTAAT OVER EERSTE HALFJAAR

Vattenfall Group Het eerste halfjaar toont een stabiel resultaat, verdere klantengroei en een voortdurende focus op Operational Excellence: alles ontwikkelt zich in de gewenste richting.

Vattenfall heeft dit jaar tot nu toe goed gepresteerd en er zijn aanwijzingen dat deze positieve trend zich zal voortzetten.

Het halfjaarresultaat laat een onderliggend bedrijfsresultaat zien van circa 13,2 miljard SEK, tegenover 12 miljard SEK over dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast nam het aantal klanten toe met meer dan 100.000 en werd er vooruitgang geboekt bij het bereiken van Vattenfalls doel: klimaatslimmer leven mogelijk maken en fossielvrij worden binnen één generatie. In het tweede kwartaal is windenergie bijvoorbeeld met 280 MW uitgebreid en zijn er nieuwe, veelbelovende samenwerkingen gestart om de sector onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Bovendien is Vattenfall een partnership aangegaan met Accenture en Capgemini om de performance te verbeteren en onderdelen van haar dienstverlening te moderniseren. Ook zal outsourcing bijdragen aan kostenverlaging.

Geen tijd om achterover te leunen
Dit wil echter niet zeggen dat de problemen nu voorbij zijn. Magnus Hall, CEO en voorzitter van Vattenfall zegt: "Ik vind zeker dat we er nu beter voor staan, maar we kunnen niet achterover leunen. In plaats daarvan moeten we er nog meer energie in steken om onze doelen te bereiken: ons resultaat en financiële situatie zijn nu stabieler en dat biedt een goed uitgangspunt om door te gaan."

Belangrijke veranderingen
Het afgelopen jaar heeft Vattenfall belangrijke veranderingen doorgemaakt, zoals de verkoop van de bruinkoolactiviteiten, het besluit van de Duitse regering om een fonds voor kernafval op te richten en het Zweedse energieakkoord. Deze veranderingen zijn nu ook zichtbaar in de cijfers.

"Onze financiële situatie is nu stabieler. Deze ontwikkeling wordt ook bevestigd door de ratingagentschappen, die hun rating in hun meest recente beoordelingen hebben bijgesteld van negatief naar stabiel", aldus Stefan Dohler, CFO van Vattenfall. "Om die stabiliteit te handhaven moeten we ook selectief zijn inzake onze investeringen en kritisch blijven kijken naar onze exploitatiekosten."

"Natuurlijk speelt de elektriciteitsprijs nog steeds een belangrijke rol, en zoals we eerder hebben gezien kan die altijd nog lager worden. Wat dat betreft bevinden we ons financieel gezien nog niet in rustig vaarwater, maar we hebben onze toekomst nu voor een groot deel zelf in de hand", voegt hij eraan toe.

Nieuwe markten
De afgelopen zes maanden hebben zakelijk gezien spannende ontwikkelingen laten zien. Zo heeft Vattenfall in het VK de consumentenmarkt betreden en zijn er verschillende belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan om fossiele brandstof te vervangen door elektriciteit, zoals met Cementa, een grote Zweedse cementfabrikant.

"Het is een interessante ontwikkeling om te zien dat elektrificatie een oplossing kan bieden voor veel klimaataangelegenheden. Vattenfall is sterk op het gebied van warmte en transport en kan een bijdrage leveren om de sector klimaatvriendelijker te maken. We staan aan het begin van een tijdperk met nieuwe groeikansen en een ontwikkeling waarin we veel actiever zullen moeten worden, zowel aan de groeikant al op het gebied van kosten en efficiency", zegt Magnus Hall.

Als Vattenfall erin slaagt om te blijven presteren zoals in het eerste halfjaar, is de kans aanwezig dat de organisatie, voor het eerst sinds een aantal jaren, een positief resultaat over het volledige jaar kan rapporteren.

"Dat is belangrijk om dividend aan de eigenaar te kunnen betalen, iets wat we al een paar jaar niet hebben gedaan. Maar dan moeten we de kosten laag houden en tegelijkertijd naar nieuwe kansen kijken", aldus Magnus Hall.

Lees het tussentijdse verslag


Webcast van de persconferentie

Business highlights, januari - juni 2017

  • Voortzetting klantengroei met meer dan 110.000 contracten
  • Versterkte aanwezigheid in het VK door de overname van iSupplyEnergy
  •  Groei in duurzame energie: windparken Pen y Cymoedd (228 MW) en Ray (54 MW) volledig operationeel en investeringsbesluit voor Slufterdam (29 MW)
  • Verdere stappen om binnen één generatie fossielvrij te zijn: partnerships in Zweden voor fossielvrije industriële processen, afbouw van bruinkool in Berlijn en investeringsbesluiten inzake klimaatslimmere warmteproductie
  • Positieve ontwikkelingen in nucleaire bedrijfsactiviteiten in Duitsland
  • Blijvende focus op Operational Excellence en kostenverlaging door nieuwe partnerships aan te gaan voor uitbesteding van diensten

Financiële ontwikkeling, januari - juni 2017

  • Netto-omzet met 3% gedaald tot 69.413 miljoen SEK (71.666)
  • Onderliggend bedrijfsresultaat gestegen tot 13.197 miljoen SEK (12.001)
  • Winst over de periode 5.901 miljoen SEK (1.002)

Gerelateerde content