SAMENWERKING TUSSEN PREEM EN VATTENFALL OP HET GEBIED VAN BIOBRANDSTOF

Biodisel Vattenfall gaat met klimaatvriendelijk waterstofgas bijdragen aan samenwerking bij grootschalige productie van biobrandstof.

Preem en Vattenfall hebben een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken voor het gebruik van klimaatvriendelijk waterstofgas in de grootschalige productie van biobrandstof voor de Zweedse markt. De grondstoffen voor de productie zijn bijproducten uit de bosbouw en waterstofgas. Het doel is om Preems productie van biodiesel en andere fossielvrije biobrandstoffen op te voeren tot 3 miljoen kubieke meter op jaarbasis in 2030.

Vattenfall, die ernaar streeft klimaatvriendelijke oplossingen mogelijk te maken, kan met klimaatvriendelijk waterstofgas bijdragen aan de productie. Het waterstofgas wordt geproduceerd door middel van zogeheten elektrolyse, d.w.z. stroom wordt door water geleid, waarna de watermoleculen zich opsplitsen in waterstofgas en zuurstof.

"We zetten een belangrijke stap en ik heb een zeer positieve indruk van de mogelijkheden die deze samenwerking biedt. Ik zie zowel zakelijke kansen als voordelen voor het klimaat, waarbij Vattenfall kan bijdragen met klimaatvriendelijk en concurrerend waterstofgas", zegt Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Bijproducten uit de papierpulpindustrie
Preem, het grootste brandstofbedrijf van Zweden, produceert op dit moment al biobrandstof van tallolie, een bijproduct uit de bosbouw. Het is de bedoeling om in de toekomst duurzame brandstoffen te produceren uit zaagsel en bosresten uit de houtkapindustrie en lignine uit de papierpulpindustrie.

"We moeten vele verschillende typen grondstoffen gebruiken en meerdere verschillende typen brandstoffen produceren om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame. Dat vereist tevens een groot aantal oplossingen. De bijdrage van Preem bestaat erin de brandstof zo groen en effectief mogelijk te maken. De samenwerking is ook een stap voorwaarts binnen onze visie om een leidende rol te vervullen in de transitie naar een duurzame samenleving", zegt Peter Holland, CEO van Preem.

Als Preem het doel bereikt om in 2030 drie miljoen kubieke meter hernieuwbare brandstof op jaarbasis te produceren, zou dat overeenkomen met meer dan de helft van de klimaatdoelstelling van de regering voor de Zweedse vervoerssector. Waterstofgas is een cruciaal onderdeel van het proces waarin hernieuwbare grondstoffen in biobrandstoffen worden omgezet. Preem en Vattenfall zullen nu een werkgroep aanstellen en gezamenlijk het proefonderzoek financieren.

Lees meer over hoe Vattenfall de industrie kan helpen zijn CO2-uitstoot te beperken :
Op weg naar minder industriële uitstoot

Gerelateerde content