PRODUCTIE VATTENFALL NU MILIEUGECERTIFICEERD

Vattenfall Onze werkzaamheden op milieugebied worden versterkt omdat bijna 100 procent van de elektriciteits- en warmteproductiefaciliteiten van Vattenfall onder gecertificeerde milieubeheersystemen valt.

Van 2012 tot en met 2016 is het aantal elektriciteits- en warmteproductiefaciliteiten dat met milieubeheersystemen werkt respectievelijk met 53 en 69 procent gestegen. En dat heeft ertoe geleid dat 99,7 procent van de elektriciteitsproductie- en 97,9 procent van de warmteproductiefaciliteiten begin 2017 een officieel certificaat hebben waarmee we onze inzet op milieugebied kunnen documenteren. 

Op de lange termijn betekent dit dat de risico's voor het milieu afnemen en dat de impact van Vattenfall op het milieu daalt.

"Toen het Executive Group Management zich in 2014 voornam om gecertificeerde milieubeheersystemen in te voeren die in 2016 voor alle productiefaciliteiten van onze organisatie moesten gelden, was dat een gewaagde zet. Tijdens een evaluatie in 2012 bleek dat bepaalde delen van de organisatie al onder gecertificeerde milieubeheersystemen vielen en dat er voor sommige delen nog geen systematische structuur was. Dus het is een enorme prestatie om nu bijna 100 procent voor alle elektriciteits- en warmteproductiefaciliteiten te halen. Dat hebben we vooral te danken aan de talloze collega's in de productiefaciliteiten die zichzelf hebben ingezet voor de invoering ervan", vertelt Helle Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall.

Waarom een milieubeheersysteem?
Een milieubeheersysteem bestaat uit een aantal beleidslijnen en procedures die ervoor moeten zorgen dat de organisatie controle heeft over, zich bewust is van en zich continu verbetert in de milieuprestaties. Het zorgt dat we meer controle hebben over het gebruik, de opslag en het afdanken van materialen, middelen en chemicaliën. Duidelijke processen zorgen ervoor dat werkzaamheden efficiënter en gestructureerder worden uitgevoerd en helpen bijvoorbeeld om onbedoelde lekkage van olie en andere chemicaliën te voorkomen die, naast het negatieve effect op het milieu, aanzienlijke kosten kunnen veroorzaken.

"Dit systeem moet goed binnen het management verankerd zijn en zorgt ervoor dat we altijd aan de huidige wetgeving en verplichtingen voldoen, maar ook dat we ons door middel van doelen inzetten om verbeteringen op milieugebied door te voeren," aldus Herk-Hansen.

Vattenfall heeft besloten om de milieubeheersystemen volgens ISO 14001 te certificeren en door externe, gecertificeerde auditoren te laten verifiëren. Daarvoor laat de organisatie een derde partij op de eigen terreinen komen om de werkzaamheden op milieugebied te evalueren. De auditoren mogen zelf beslissen wat ze evalueren en welke documentatie ze inspecteren.

"Dat hebben we gedaan omdat er heel gemakkelijk tunnelvisie kan ontstaan als je elke dag, jaar na jaar binnen dezelfde gebieden werkt. Ervaren externe partijen kijken met een frisse blik naar onze manier van werken en kunnen mogelijke verbeterpunten aangeven, waardoor onze milieuprestaties verbeteren. Wanneer we onze organisatie door een derde partij laten onderzoeken, geeft dat meer betrouwbaarheid en geloofwaardigheid aan onze werkzaamheden," legt Herk-Hansen uit.

Toenemende vraag klanten en autoriteiten naar gecertificeerde documentatie
Geloofwaardigheid wordt steeds belangrijker, omdat werkzaamheden op milieugebied steeds essentiëler worden voor de business en een goed milieubeheersysteem kan een goed wapen zijn in de concurrentiestrijd.

"We merken dat steeds meer klanten, investeerders en partners bij zakelijke deals en samenwerkingen naar documentatie vragen over onze milieuprestaties. Ook bij internationaal marktonderzoek en door classificatie-instanties die investeerders en klanten ondersteunen, wordt er naar ons werk op milieu- en maatschappelijk gebied gekeken. Voor hen en voor openbare instanties zorgt een ISO14001-certificatie voor meer vertrouwen en geloofwaardigheid, en dat documentatie beter beschikbaar is," vertelt Herk-Hansen.

"Ik ben trots op alle inspanningen die we hebben gestoken in het behalen van dit gemeenschappelijke doel. Deze inspanningen zijn goed voor Vattenfalls activiteiten op milieugebied, maar ook voor de manier waarop we door belangrijke belanghebbenden worden gezien. Elk deel van de business blijft aan verbeteringen werken, om nog beter te worden in het stellen van doelen voor de lange termijn, zodat Vattenfall de impact op het milieu per kWh kan verlagen en kan laten zien welke goede dingen wij voor het milieu doen," zegt ze.

Gerelateerde content