OPENING WINDPARK HÖGE VÄG VAN VATTENFALL EN SKANDIA

Zweden Vrijdag 11 november openen Skandia en Vattenfall een van de grootste onshore windparken in Zuid-Zweden; het windpark Höge Väg bij Kristianstad, een joint venture tussen Skandia en Vattenfall.  

Höge Väg bestaat uit achttien windturbines die huishoudens in Zuid-Zweden, waar het verbruik het hoogst is van het land, van duurzame elektriciteit voorzien.

"Vattenfall heeft op dit moment in Zweden zeventienwindenergieprojecten in verschillende fasen. Onze ambitieuze plannen voor een volledig duurzaam energiesysteem, in combinatie met de joint venture met Skandia, maakt uitbreiding in Zweden mogelijk. Het is goed voor zowel onze klanten als voor Zweden", aldus Ingrid Bonde, CFO van Vattenfall, die bij de opening aanwezig was.

Samenwerking op gebied van windenergie
De opening is een natuurlijke stap in de unieke samenwerking op het gebied van windenergie die in december 2014 is gestart toen de bedrijven een joint venture vormden voor in totaal vier windparken. Het was de eerste keer dat Vattenfall de samenwerking aanging met een investeringspartner in Zweden, en Skandia, dat grote investeringen doet in infrastructuur, was niet eerder actief op de energiemarkt.

"Skandia heeft zijn investeringen in infrastructuur succesvol uitgebreid en investeren in windenergie is belangrijk voor ons. Door te investeren in windenergie kan het pensioenkapitaal twee keer worden ingezet. Enerzijds als rendement, maar ook als een bijdrage aan een duurzamer energiesysteem", aldus Frans Lindelöw, CEO van Skandia. 

Duurzame elektriciteit voor Skåne
Vier windparken maken onderdeel uit van de joint venture: Hjuleberg en Högabjär-Kärsås in de gemeente Falkenberg, Juktan in de gemeente Sporsele en Höge Väg. Alle vier zijn in gebruik en Hjuleberg werd al in 2014 geopend.

Höge Väg, dat in Maltesholm bij Kristianstad ligt, bestaat uit achttien windturbines met een totaal vermogen van 38 MW. De windturbines produceren jaarlijks zo’n 107 GWh en leveren aan de gemeente Kristianstad 12 procent vande elektriciteit.

Gerelateerde content