OFFSHORE WINDENERGIE: SUCTION-BUCKET-FUNDERINGEN VOOR LAGERE KOSTEN EN MINDER GELUID ONDER WATER

Verenigd Koninkrijk Vattenfall installeert het volgende windpark op gigantische omgekeerde suction buckets in plaats van op heipalen in de zeebodem. 

Normaal worden de funderingen voor offshore windenergie in de zeebodem geheid, een methode die veel geluid en verstoring van in de zee levende zoogdieren, vissen en naburige gemeenschappen kan veroorzaken.

Vattenfall heeft nu gekozen voor de suction-bucket-technologie, die vrijwel geluidloos is. In plaats van monopalen worden deze gigantische omgekeerde, aan een frame bevestigde buckets (d.w.z. speciale caissons) gebruikt om de windmolens aan de zeebodem te verankeren.

Waterpompen in plaats van heimachines
De suction-bucket-technologie is welbekend in de olie- en gasindustrie, maar dit is de eerste keer dat de technologie op commerciële schaal wordt gebruikt in de offshore windenergiesector.

Tijdens de installatie wordt water uit de buckets gepompt, waarbij een drukverschil ontstaat dat de buckets in de zeebodem drukt. In principe vervangen waterpompen de heimachines.

Wanneer water uit de suction buckets wordt gepompt, zinken ze in het sediment van de zeebodem. Om ze buiten bedrijf te stellen, wordt het water teruggepompt waardoor de gehele structuur wordt hersteld.

Bouw in Aberdeen Bay
Aan het eind van dit jaar beginnen de offshore bouwwerkzaamheden bij Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) in Aberdeen Bay.

"De zeebodemomstandigheden in Aberdeen Bay zijn ideaal voor dit funderingsconcept en aangezien Schotland bekendstaat om zijn walvissen en dolfijnen, zullen we het geluidseffect op deze dieren tot een minimum beperken. Daarbij is het reduceren van heigeluid kostbaar – een investering die bij deze technologie niet nodig is. We verminderen ook de verstoring voor mensen die in naburige kustdorpen wonen. Tot slot, maar niet in het minst: wanneer het windpark het einde van zijn levensduur heeft bereikt, is het buitenbedrijfstellingsproces slechts een omkering van het installatieproces. We pompen simpelweg het water terug, waardoor de gehele structuur wordt hersteld", zegt Adam Ezzamel, projectleider voor het European Offshore Wind Deployment Centre.

De funderingen met hun enorme buckets met een diameter van 10,5 meter worden momenteel geassembleerd in Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. 

In Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre in Aberdeen Bay zal de suction-bucket-technologie voor het eerst commercieel in een windpark worden toegepast.

Meer mogelijkheden voor offshore windenergie
Om een succesvolle installatie van de suction buckets te garanderen, zijn de zeebodemomstandigheden grondig onderzocht, zijn er offshore prototypes gemaakt en zijn er proeven op ware grootte uitgevoerd. Dat is in het bijzonder belangrijk, omdat de funderingen de krachtigste windmolen ter wereld, met een vermogen van 8,4 megawatt, moeten dragen.

"Wij denken dat suction buckets ons betere opties kunnen bieden naarmate de industrie steeds meer in de richting van dieper water en grotere turbines gaat. De technologie is vooral geschikt als de bodemomstandigheden niet geschikt zijn voor monopalen en dat kan nieuwe gebieden voor offshore windenergie ontsluiten", zegt Ezzamel.

Hoogspanning bespaart koper
Naast de suction-bucket-funderingen en de reusachtige turbines is een derde innovatie van het project in Aberdeen de inter-array- en exportbekabeling met een hoogspanning van 66 kilovolt, in plaats van de gebruikelijke 33 kilovolt van andere windparken. Dat zal energieverliezen en de installatiekosten reduceren en ook leiden tot aanzienlijke koperbesparingen.

"Ik ben er stellig van overtuigd dat alle windparken in de toekomst een infrastructuur met 66 kV zullen gebruiken, omdat de voordelen zo indrukwekkend zijn. En hoe groter het windpark, des te meer je bespaart", aldus Ezzamel.

Het European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) zal een totale capaciteit van 92,4 MW hebben zodra het in september 2018 gereed is. Het centrum is een test- en demonstratiefaciliteit voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor offshore windenergie. Het is ook de thuisbasis voor een 3 miljoen euro kostend wetenschappelijk onderzoeksprogramma waarin de milieu- en sociaaleconomische effecten van offshore windenergie worden onderzocht.

Video van de suction-bucket-technologie

Gerelateerde content