OBAMA’S KLIMAATPLAN VOERT WEG VAN OLIE, KOLEN EN GAS

USA President Obama heeft een plan gepresenteerd waarin de VS de broeikasgasemissies van nationale elektriciteitscentrales drastisch verlagen.

"Deze plannen bevestigen dat Vattenfalls strategiewijziging richting meer duurzame energieproductie de juiste weg is", zegt Andreas Regnell, Vattenfalls Head of Strategic Development.

China en de VS zijn de landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld. Het door Obama gepresenteerde plan behelst dat de VS de uitstoot vóór 2030 met 32 procent verlagen ten opzichte van 2005. De Amerikaanse elektriciteitscentrales vertegenwoordigen zo'n 40 procent van de totale CO2-uitstoot in de VS. De verlaging moet worden bereikt via een reeks nieuwe wetten en regels.

Bij de klimaatconferentie van 2009 in Kopenhagen waren noch de VS noch China bereid om de voorgestelde klimaatdoelstellingen te aanvaarden. Er komt echter een overgangsperiode, die wegvoert van olie, kolen en aardgas, aldus Obama. Zijn milieuplan is gericht op het realiseren van een fossielvrije Amerikaanse welvaartseconomie in de toekomst.

Twee zienswijzen
Grof gezegd zijn er twee dominante en acceptabele zienswijzen wat betreft de mondiale energiesituatie, legt Andreas Regnell uit:

"De wereld heeft veel geld en middelen geïnvesteerd in een infrastructuur op basis van kolen, gas en olie binnen een energieproductie die functioneert – en die veel werkgelegenheid biedt. Wereldwijd is men het er grotendeels over eens dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen, maar dat moet in een weloverwogen tempo gebeuren om schade aan de economie te voorkomen. Een duurzaam systeem zal veel geld kosten en tot hogere elektriciteitsprijzen leiden. Men wil niet sneller gaan dan de rest van de wereld en zo concurrentievermogen in te boeten. Voorop lopen schaadt de economie en redt de wereld niet."

De tweede zienswijze vat hij als volgt samen:

"We weten dat we zo snel mogelijk over moeten gaan op een duurzaam systeem, en we liggen al achter op schema. Als we de klimaatdoelstellingen niet bereiken, zal dat op lange termijn enorme gevolgen hebben voor de economie. De transitie houdt grote kansen voor technologieontwikkeling in en zal voor nieuwe banen zorgen. Wie voorop loopt in de ontwikkeling, zal concurrentievermogen en meer welvaart creëren."

Druk zetten
"In mijn analyse begint het zwaartepunt nu te kantelen van de eerste zienswijze naar de tweede, op mondiaal niveau gezien."

Europa heeft beduidend meer stappen in de richting van duurzame energie gezet dan zowel China als de VS. Maar dat die beide supermachten nu hebben aangegeven in welke richting ze gaan, zet de rest van de wereld onder druk, meent Regnell. Hij verwacht bij de klimaattop die later dit jaar in Parijs wordt gehouden dan ook een heel andere dialoog dan in Kopenhagen zes jaar geleden.

"Toen waren de kosten van een energietransitie het obstakel. Nu zegt Obama dat hij ervan overtuigd is dat duurzame energie kan zorgen voor een positieve ontwikkeling, welvaart en groei, en dat hier een kans ligt om de klimaatdoelstellingen te bereiken."

Wat betekent dit voor Vattenfall?
Regnell: “Niet meer en niet minder dan dat we de ingeslagen weg in de richting van duurzame energie zullen voortzetten – en het tempo wat zullen opvoeren.”

Gerelateerde content