NUON BREIDT NETWERK OPLAADPUNTEN AMSTERDAM UIT

Nederland Amsterdam heeft ambitieuze plannen om het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen te vergroten. Aan Nuon en partner Heijmans is de opdracht verstrekt om de plannen van de gemeenteraad te verwezenlijken om in 2018 over 4.000 openbare oplaadpunten te beschikken.

In de afgelopen vijf jaar zijn in Amsterdam zo’n 1.500 openbare oplaadpunten geplaatst, waar maandelijks tijdens meer dan 30.000 laadbeurten meer dan 2 miljoen kilometers worden geladen.

De gemeenteraad beoogt een verhoging van het aantal oplaadpunten tot 4.000 in 2018, en heeft Nuon en technologiepartner Heijmans opdracht gegeven het netwerk uit te breiden.

De oplaadpunten worden gevoed met duurzame energie die is opgewekt door het windpark Windpoort dat wordt geëxploiteerd door Nuon en de Windgroep Holland.

Een verschil maken
Martijn Hagens, COO van Nuon en Senior Vice President, Business Area Customers & Solutions Vattenfall, zegt: "Elektrificatie is een belangrijk onderdeel van onze inzet om de CO2-uitstoot te reduceren. Omdat de stroom voor de oplaadpunten uit duurzame bronnen komt, kunnen we voor de stad Amsterdam echt een verschil maken."

Beheer en exploitatie
Nuon is al vanaf 2009 betrokken bij de Amsterdamse inspanningen voor elektrisch rijden en beheert samen met Heijmans al het merendeel van de openbare oplaadpunten in de stad. Vanaf nu en gedurende de komende 7 jaar zijn de partners verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van alle bestaande en nieuwe oplaadpunten.

Ook start in 2016 een proef met het koppelen van de laadsnelheid aan de actuele hoeveelheid opgewekte windenergie.

Schonere lucht
De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho verklaart: "We hebben de plicht om de lucht in Amsterdam schoner te maken, voor de gezondheid van alle Amsterdammers, en om de stad aantrekkelijk te houden. De stap die wij nu zetten laat zien dat elektrisch vervoer in Amsterdam in de komende jaren volwassen wordt. Door nu de opdracht te verlenen om het laadnetwerk verder uit te breiden, moet in 2025 iedereen uitstootvrij kunnen rijden."

Vattenfall en e-mobiliteit
Meer informatie over Heijmans (in het Engels)

Gerelateerde content