NORFOLK-DUO KIJKT NAAR WINDDOELSTELLINGEN VATTENFALL

Engeland Vattenfall is een drie jaar durend vergunningenproces gestart voor het 1,8 GW offshore windpark Norfolk Boreas, het zusterproject naast Norfolk Vanguard.

Minder dan een jaar geleden is hetzelfde vergunningenproces gestart voor Norfolk Vanguard, ook met een capaciteit van 1,8 GW, en nu is Boreas aan de beurt.

Graham Davey, projectmanager van Norfolk Boreas, is enthousiast over het vermogen van Norfolk Boreas om de windenergieambities van Vattenfall te ondersteunen en een bijdrage te leveren om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken.

"Vattenfalls windpark Norfolk Boreas is het tweede grote windpark dat we voor de kust van Zuidoost-Engeland willen bouwen. We zijn van mening dat dit project, samen met Vanguard, een langdurige bijdrage kan leveren aan de economie van de regio en dat het voor de Britse consument schone energie tegen een concurrerende prijs kan opwekken."

"Norfolk Boreas kan het project zijn waardoor Vattenfall in 2025 haar doelstelling van 7 GW geïnstalleerde capaciteit kan halen", stelt Davey.

Geen eenvoudige opgave
De in Penzance gestationeerde ervaren ontwikkelaar van windparken weet dat hij voor een grote uitdaging staat: "Het vraagt een enorme inspanning van Vattenfall om over een kleine tien jaar in Norfolk Boreas energie te kunnen opwekken. Het ontwikkelteam en ik hebben de taak om een goed ontwerp voor het windpark te overhandigen aan het team van BA Wind dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het vergunningenproces is belangrijk en niet zonder risico's. Het veilig en met lokale instemming bouwen van offshore windparken in de Noordzee, in overeenstemming met de planning en het budget, is zoals bekend geen eenvoudige opgave. Maar Vattenfall is wereldleider op het gebied van concurrerende offshore windparken, en als iemand het kan, dan zijn wij het wel."

Terwijl het vergunningenproces voor Norfolk Boreas is gestart met als doel in 2020 een goedkeuringsbesluit te ontvangen van de minister van Energie, wordt beoogd de goedkeuring voor Norfolk Vanguard in 2019 te ontvangen.

Ook onshore groot project
Het uiteindelijke ontwerp van Norfolk Vanguard wordt steeds concreter. Ruari Lean, projectmanager van Norfolk Vanguard, kijkt ernaar uit om met de inwoners van Norfolk van gedachten te wisselen over de laatste projectideeën van Vattenfall, bijvoorbeeld dat de transmissieleidingen van beide projecten aan land gebruikmaken van dezelfde corridor.

"We ontwikkelen niet alleen een 1,8 GW offshore windpark 47 km uit de kust van Norfolk, maar ook de onshore infrastructuur die nodig is om de energie 60 km over land naar een substation te voeren. Dat is een enorme energie-infrastructuur, zowel op land als op zee.

"Onze volgende stap is om later deze maand met bewoners te gaan praten over onze meest recente ideeën over potentiële gebieden voor de onshore activiteiten en over de mogelijke milieu-, sociale en economische gevolgen van het hele project. We gaan ervan uit dat de gesprekken goed verlopen – al zullen er ook zorgen worden geuit – maar de opstelling van Vattenfall van luisteren en openheid betekent dat we met veel belanghebbenden een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Mensen onderkennen het belang van offshore windparken en zien ook de mogelijke voordelen van grote investeringen zoals die van ons", zegt Lean.

Het team van Norfolk Vanguard stuurt volgende week 35.000 nieuwsbrieven aan inwoners van Norfolk. Later in maart houdt Vattenfall openbare bijeenkomsten in de regio waarin de laatste ideeën voor het project worden besproken.

Meer over project Norfolk Vanguard.

Gerelateerde content