NIEUWE FINANCIËLE DOELSTELLINGEN CONFORM INVESTERINGEN IN DUURZAME ENERGIE

ZWEDEN Vattenfall krijgt lagere rendementsdoelstellingen vanwege voortzetting van de investeringen in duurzame energie.

Bij een extra algemene vergadering op 12 december zijn er nieuwe financiële doelstellingen voor Vattenfall aangenomen. De rendementsdoelstelling voor Vattenfall is onder meer gewijzigd. De geactualiseerde financiële doelstellingen weerspiegelen de strategie voor meer duurzame energie, die een lager rendement oplevert, maar tegelijk ook een lager risico voor de organisatie.

Bij de algemene vergadering op Vattenfalls hoofdkantoor in Solna was de Zweedse minister van Economische Zaken Mikael Damberg aanwezig als vertegenwoordiger van de eigenaar. Hij lichtte de achtergrond van de nieuwe financiële doelstellingen toe.

"We wijzigen de financiële doelstellingen, omdat we zien dat het investeringsplan van de organisatie is veranderd. Vattenfall investeert momenteel meer in duurzame energie en elektriciteitsnetten, die een lager rendement hebben, maar ook een lager risico. Om de investeringsplannen mogelijk te maken, hebben we de rendementseis enigszins verlaagd", zegt Mikael Damberg.

Veranderde marktomstandigheden
De wijziging van de doelstellingen vindt plaats tegen een achtergrond van veranderde marktomstandigheden, aangezien de markt voor de productie van duurzame energie veel volwassener is geworden. Dat resulteert in lagere risico's en daarmee ook een lager en stabieler rendement.

"De nieuwe doelstellingen zijn een aanpassing aan de realiteit waarin we leven. De nieuwe assets waarin we in de toekomst zullen investeren, vooral binnen duurzame energie, hebben een lager rendement dan voorheen. De doelstellingen houden op die manier verband met onze strategie om continu energieoplossingen te leveren die beter zijn voor het klimaat. Maar we blijven natuurlijk streven naar een rendement dat hoger is dan wat de eigenaar eist", zegt Vattenfalls CEO Magnus Hall.

De achtergrond van de strategie, die nu wordt samengevat met Vattenfalls doelstelling "Power Climate Smarter Living", is de transformatie in de energiesector met als doel de vermindering van het klimaateffect van met name fossiele brandstoffen. Precies daarom bestaat Vattenfalls strategie er voor een groot deel uit om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, in de eerste plaats kolen, te verminderen en om door te gaan met forse investeringen in duurzame energie.

"Windenergie is op dit moment de grootste afzonderlijke post in Vattenfalls investeringsplan. Als we terugkijken naar 2012 toen Vattenfalls financiële doelstellingen voor het laatst werden herzien, bedroegen de investeringen in windenergie 20 miljard Zweedse kronen over een periode van vijf jaar. Op dit moment investeren we in twee jaar tijd hetzelfde bedrag in wind- en zonne-energie, waarmee we ons investeringstempo meer dan verdubbeld hebben", legde Magnus Hall uit tijdens de vergadering.

"Tegelijkertijd zijn de kosten voor wind- en zonne-energie verlaagd, maar dat leidt ook tot een lager potentieel rendement. Het vereist ook meer investeringen om ervoor te zorgen dat de energie daar terechtkomt waar er behoefte aan is."

Belangrijkste personen op de AVA van Vattenfall: CEO Magnus Hall, minister van Industrie Mikael Damberg en voorzitter Lars G Nordström

Betere organisatiestructuur
De Chairman of the Board, Lars G. Nordström, merkte in zijn toespraak op:
"Voorheen hadden sommigen in de organisatie de neiging om omgevingsfactoren de schuld te geven. Maar in de afgelopen vijf jaar is er iets gebeurd. De organisatiestructuur is verbeterd en gestroomlijnd. De balans is sterker, de schuldpositie is verlaagd, de pool van assets is herzien. Het businessmodel is ingrijpend gewijzigd en is gebaseerd op klantgerichtheid. Hoewel er de afgelopen jaren veel is verbeterd, wil ik nogmaals het ambitieniveau voor de komende jaren onderstrepen. We hebben al laten zien dat we het kunnen en daarom kunnen we nu ook zeggen: we kunnen het nog beter doen."

Vattenfalls eigenaar, de Zweedse staat, presenteerde het voorstel voor de nieuwe doelstellingen op 20 november 2017. De nieuwe financiële doelstellingen vervangen de eerdere doelstellingen die in november 2012 werden vastgesteld. 

Gerelateerde content