RECHTBANK DRAAGT NEDERLAND VERLAGING EMISSIES OP

Nederland Nederland moet meer doen om de broeikaseffecten te verlagen, zo heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. "Dit is een zeer interessante ontwikkeling. Nuon staat achter de invoering van internationale klimaatdoelen en we blijven graag samen met de Nederlandse autoriteiten werken aan het halen van die doelen", vertelt Stijn van den Heuvel, Regulatory Manager bij Nuon.

Op 24 juni heeft de rechtbank in Den Haag de Nederlandse regering bevolen om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Volgens het oordeel moet de regering ervoor zorgen dat de Nederlandse emissies in 2020 minimaal 25 procent lager liggen dan de emissies uit 1990. Volgens het huidige regeringsbeleid zou Nederland een verlaging van maximaal 17 procent halen in 2020; dat is minder dan de norm van 25 tot 40 procent voor ontwikkelde landen.

Beschermen en verbeteren
Van den Heuvel geeft achtergrondinformatie bij het oordeel: "De rechtszaak was aangespannen door Urgenda; zij stelden, bijgestaan door 886 medeklagers, dat de staat meer moet doen om de dreigende gevaren van de klimaatverandering tegen te gaan. Ook omdat de staat een zorgplicht heeft in het beschermen en verbeteren van de leefomgeving. De rechtbank was het daarmee eens en oordeelde dus dat de staat meer moet doen om dat te bereiken."

Van den Heuvel stelt dat een verhoging van 17 naar 25 procent misschien niet veel lijkt. "Maar die acht procent staat wel gelijk aan de totale uitstoot van een derde van de Nederlandse huishoudens."

Bindend oordeel
De regering kan in hoger beroep gaan tegen het oordeel van de rechtbank. Tot donderdag 25 juni had de regering nog geen officiële reactie op het oordeel gegeven. "Het oordeel is bindend als de staat niet in beroep gaat", aldus Van den Heuvel, die de ontwikkeling zeer interessant vindt. "Nuon staat achter de invoering van klimaatdoelen en we blijven samen met de Nederlandse autoriteiten werken aan het halen van die doelen."

Aandacht
Het oordeel van de Nederlandse rechtbank heeft veel internationale aandacht getrokken. In Noorwegen en België zijn vergelijkbare rechtszaken bezig.

Organisatie Urgenda (in het Engels)
BBC: Rechter oordeelt dat Nederland broeikasemissies moet verlagen (in het Engels)

Gerelateerde content