NEGATIEF RESULTAAT EN VERHOOGDE UITSTOOT IN 2015

Financiële informatie Nu de boeken voor 2015 worden gesloten, kan Vattenfall de balans opmaken van een jaar dat is afgesloten met een negatief resultaat van bijna 20 miljard Zweedse kronen (SEK).

Voor het derde jaar op rij laat Vattenfall rode cijfers onder de streep zien. 2015 wordt afgesloten met een negatief resultaat van 19,8 miljard SEK.

"De grote uitdaging in 2015 werd onverminderd gevormd door de invloed van de huidige zeer lage elektriciteitsprijzen op de winstgevendheid van Vattenfall en de waardering van onze activa. In combinatie met nieuwe overheidsvereisten leidde dat in de zomer helaas tot verdere afwaarderingen voor met name de waarde van de Zweedse kernenergie en Duitse bruinkool", aldus Magnus Hall, CEO van Vattenfall. 

Redelijk goed
Als men kijkt naar de onderliggende activiteiten en geen rekening houdt met afwaarderingen en waardeverminderingen, zijn de activiteiten van Vattenfall nog steeds winstgevend. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor het gehele jaar bedroeg 20,5 miljard SEK.

"Operationeel gezien was het een zeer goed jaar, vooral gezien de uitdagende energieprijzen die we in Scandinavië hebben gehad. Juist daarom moeten we toch trots en blij zijn dat we er echt in zijn geslaagd ons aan te passen binnen de operationele onderdelen en de kosten hebben verlaagd, nieuwe businessmodellen hebben gevonden en ons op die manier heel goed staande hebben gehouden in het continue veranderingsproces. Maar dat wordt natuurlijk overschaduwd door het feit dat we in Scandinavië geen volledig gegarandeerde elektriciteitsprijzen hebben en grote waardeverminderingen hebben gehad", vertelt CFO Ingrid Bonde. 

Geen winstuitkering
Het negatieve resultaat betekent volgens het voorstel van Vattenfalls Board of Directors aan de eigenaar, de Zweedse staat, dat er voor 2015 geen winstuitkering van Vattenfall zal zijn.

"Als we een positief resultaat behalen, keren we in principe winst uit aan onze eigenaar. We willen de uitkering wel betalen, maar daarvoor moeten we winstgevend zijn en dat zijn we op dit moment simpelweg niet", aldus Hall.

Uiteindelijk is het de eigenaar die beslist of de uitkering moet plaatsvinden of niet. 

Voortzetting
In 2015 steeg de CO2-uitstoot van Vattenfall. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de CO2-uitstoot 83,5 miljoen ton vergeleken met 82,3 miljoen ton in 2014. Dit is het gevolg van de inbedrijfname van de Duitse kolencentrale Moorburg in Hamburg in de loop van het jaar. 

Het proces van de verkoop van de Duitse bruinkoolactiviteiten, waardoor de CO2-uitstoot van Vattenfall volgens de berekeningen met ongeveer 60 miljoen ton zal afnemen, wordt voortgezet.
"Precies zoals we eerder hebben gecommuniceerd, verwachten we de eigenaar een voorstel te kunnen presenteren in de eerste helft van 2016", zegt Hall. 

Nieuwe bedrijfskansen
In 2015 is er verder gewerkt om investeringen te herzien en de kosten, die op dit moment 30 procent lager liggen dan in 2010, terug te brengen. Tegelijkertijd is de transitie naar een duurzamere energieproductie en meer klanten voor elektriciteit en warmte voortgezet.

"De huidige veranderingen in het energiesysteem zijn ingrijpend, maar ook bijzonder interessant en ze leveren geheel nieuwe bedrijfskansen voor Vattenfall op. Ik weet zeker dat wij met onze strategie en de maatregelen die wij hebben genomen goed zijn voorbereid om onze positie als een betrouwbare partner voor onze klanten en de samenleving te waarborgen", aldus Hall. 

Voetnoot: De koers bij het sluiten van het boekjaar was:  9,1895 SEK/euro
20 miljard SEK = 2,17 miljard euro (exact cijfer: 2.176.396.974 euro)
19,8 miljard SEK = 2,15 miljard euro (exact cijfer: 2.154.633.005 euro)
20,5 miljard SEK = 2,23 miljard euro (exact cijfer: 2.230.806.899 euro)

Alles over het financiële verslag van Vattenfall, inclusief verslag, presentatie en webcast (in het Engels)
Artikel: De zes nieuwe duurzaamheidsgerelateerde strategische doelstellingen van Vattenfall

VIDEO MAGNUS HALL EN INGRID BONDE 
Bekijk de video waarin Magnus Hall en Ingrid Bonde bespreken de resultaten van het vierde kwartaal, vatten 2015 samen en geven hun verwachtingen voor 2016.

Gerelateerde content