NEDERLAND BLIJFT ACHTER MET DUURZAME ENERGIE

Nederland In 2020 moet 14% van de totale Nederlandse energieproductie afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Maar vorig jaar was dat nog maar 5,5%. "Het zal lastig worden de doelstelling te halen. Vorig jaar is op basis van ramingen vastgesteld dat we tot 10 of 12% kunnen komen, maar er worden ook aanvullende maatregelen genomen, dus we zullen zien", verklaart Stijn van den Heuvel, Head of Public & Regulatory Affairs and Media Relations bij Nuon.

Nederland blijft achter bij de meeste EU-landen in het halen van de doelstelling van 14% duurzame energie. Zoals alle andere EU-landen heeft ook Nederland nationale doelstellingen voor duurzame energie voor het jaar 2020. De EU-doelstelling van 20% is over de verschillende lidstaten verspreid, waarbij rekening is gehouden met landspecifieke omstandigheden. De Nederlandse doelstelling schrijft voor dat 14% van de energieproductie in 2020 afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen.

Maar vorig jaar was dat nog maar 5,5%. Stijn van den Heuvel, Head of Public & Regulatory Affairs and Media Relations bij Nuon, vertelt: "De afgelopen 15 jaar hebben we een energiebeleid gehad dat niet echt consistent was, wat het voor investeerders onaantrekkelijk maakte in duurzame energie te investeren. De geografische situatie in Nederland, waar geen bergen zijn, betekent dat hydro hier geen optie is. Ook hebben we niet voldoende biomassa, omdat Nederland maar een klein land is. Maar er komt hier wel veel gas voor, waar door we ‘verwend’ zijn. Bovendien zijn er altijd meer stimulerende maatregelen geweest voor aardgas dan voor andere energiebronnen."

Noodzakelijke stabiliteit
Eind 2013 hebben intensieve onderhandelingen geleid tot een breed energieakkoord tussen meer dan 40 organisaties, waaronder centrale en lokale overheden, werkgeversorganisaties, vakbonden, milieuorganisaties en financiële instellingen.

Die overeenkomst heeft de basis gelegd voor een duurzamere energievoorziening. Van den Heuvel denkt dat daar nu de effecten merkbaar van worden. "We zien dat het systeem stabieler is. Zonne-energie heeft veel potentieel, net als offshore wind, en er zijn meer onshore windprojecten dan voorheen. Elke provincie heeft een eigen doelstelling voor 2020. Maar een groot project is soms pas 5 tot10 jaar na de eerste plannen voltooid, dus de volledige effecten van het energieakkoord zijn nog niet zichtbaar. Maar in elk geval zijn we nu op de goede weg."

Van den Heuvel gaat verder in op discussies om aardgas te vervangen door stadsverwarming en om elektrisch rijden voor de transportsector in te voeren. "Verwarming en transport vormen nu 75% van de CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden. Niet alleen in de energiesector, maar ook in andere sectoren moeten we dus koolstofbeperkende maatregelen nemen."

Moeilijk haalbaar
Ondanks de veelbelovende uitbreiding van duurzame energiebronnen in Nederland, denkt Van den Heuvel dat het moeilijk wordt om in 2020 de doelstelling van 14% te halen. "Vorig jaar opgestelde ramingen laten zien dat we misschien 10 of 12% zullen halen. De regering en de commissie die toezicht houdt op de uitvoering van het energieakkoord hebben aanvullende maatregelen in voorbereiding. We moeten wachten tot oktober, dan wordt het officiële rapport gepresenteerd."

Ondanks de voorspelling dat de nationale doelstelling moeilijk haalbaar lijkt, toont Van den Heuvel zich optimistisch. "De beleidsrichting is duidelijk en Nuons richting is duidelijk. We hebben verschillende duurzaamheidsprojecten in voorbereiding. Zo worden in het repowering-project in de Wieringermeer 93 oude turbines vervangen door 100 nieuwe en efficiëntere, waardoor het windpark een van de grootste in Nederland wordt. We hebben ook windpark Slufterdam, een onshore ontwikkeling in samenwerking met Eneco, waar Nuon eigenaar is van 8 van de 14 turbines."

Feiten Duurzame Energierichtlijn van de EU
In deze richtlijn is een algemeen beleid vastgesteld voor de productie en promotie van energie uit duurzame bronnen in de EU. In 2020 moet in de EU ten minste 20% van de totaal benodigde energie door duurzame bronnen worden geleverd. Dat moet worden bereikt via afzonderlijke nationale doelstellingen. Alle EU-landen moeten er ook voor zorgen dat ten minste 10% van de transportbrandstof in 2020 afkomstig is uit duurzame bronnen.

Met 5,5% duurzame energie stond Nederland vorig jaar op de twee na laatste plaats. Alleen in Malta en Luxemburg werd minder energie door duurzame bronnen geleverd. Zweden staat bovenaan met 53% van de energievoorziening uit duurzame bronnen.

Gerelateerde content