MIJNEN GEVONDEN OP LOCATIE HORNS REV 3

Denemarken "Een jaar werk gaat in 10 milliseconden de lucht in." Zo bondig kunnen we het samenvatten als een mijn uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing wordt gebracht onder het aanstaande offshore windpark Horns Rev 3 in Denemarken.

De mijn was geïdentificeerd op basis van een in 2015 uitgevoerd geofysisch onderzoek naar het specifieke gebied. Vervolgens heeft men de verzamelde gegevens geanalyseerd en vergeleken met de door Vattenfall geplande opstelling van de windmolens om te verifiëren waar de mijn een risico zou kunnen vormen voor het personeel en de te gebruiken apparatuur.

“Het is begrijpelijk dat mensen een explosie fascinerend vinden, maar 99,9% van het werk is feitelijk daarvóór al gebeurd”, vertelt Vattenfalls senior geofysicus Arne Rød Lauridsen. Hij kwam een jaar geleden bij Vattenfall om mijnen te lokaliseren waarvan bekend was dat ze op de zeebodem bij Horns Rev 3 lagen.

Coördinaten in Duitse logboeken uit WO II
"Het mijnenveld was al bekend en staat aangegeven op zeekaarten, maar om meer precieze kennis te verkrijgen, hebben we de coördinaten van de mijnen gezocht in Duitse logboeken uit 1944. Op basis van oude Duitse zeekaarten die zijn omgezet in moderne gps-coördinaten, hebben we in totaal drie mijnen ontdekt. Maar er waren veel uitdagingen aan verbonden en het vereist een speciale uitrusting om ze te vinden", vertelt Arne.

LMB-mijn onschadelijk gemaakt
Twee van de mijnen bij Horns Rev 3 dateerden uit WO I; ze waren niet zo groot en zijn veilig verwijderd. De derde mijn was echter een zogenaamde LMB (Luftmine B)-mijn uit WO II en had een explosieve lading van 700 kg. Deze historische mijn vroeg om een andere aanpak en is onschadelijk gemaakt door de Deense marinestaf, die deel uitmaakt van het gezamenlijke commando van de Deense strijdkrachten. De marine voer met een rubberboot vanaf een groter schip, dat van Vattenfall werd gehuurd. Een duiker plaatste de springstof en ging weer terug naar de boot, waarna de mijn via een draadverbinding en ontstekingsmechanisme gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht.

Zeventig mijnen gelokaliseerd
Er bevinden zich naar schatting 5.000 tot 6.000 mijnen uit WO I en WO II in Deense wateren. In het gebied rond Horns Rev zijn er ongeveer 70 uit WO II gelokaliseerd. Er waren er al 3 onschadelijk gemaakt en Vattenfall heeft er nu ook één verwijderd, dus er resteren er nog 66. Maar die bevinden zich allemaal buiten het gebied waar Vattenfall werkzaamheden op de zeebodem gaat verrichten.

Bekijk hier de video van de ontploffing op zee

 

Bekijk een onderwatervideo van de mijn (223 cm lang met een diameter van 66 cm)

Gerelateerde content