MERKEL MET ZWEDEN IN GESPREK OVER ELEKTRISCHE WEGEN

Zweden Elektrische wegen voor elektrische auto's kunnen door Zweden en Duitsland samen worden ontwikkeld. Vattenfall werkt op dit gebied al aan een project dat uniek is in de wereld.

Bij 90 procent van het wegvervoer worden voertuigen gebruikt die op fossiele brandstoffen rijden. Nu richten politici zich op elektrische wegen voor in de eerste plaats zware vrachtwagens om het milieueffect te beperken.

Bij het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Zweden deze week benadrukte de Zweedse premier Stefan Löfven dat de ontwikkeling van elektrische wegen een voorbeeld is van een innovatiegebied dat Zweden en Duitsland gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Het is ook een gebied waarmee Vattenfall zich bezighoudt.

"De technologische ontwikkeling gaat snel en wij willen de oplaadinfrastructuur kunnen aanbieden voor alle soorten wegvoertuigen, waaronder zware vrachtwagens. Wij willen meedoen en oplossingen ontwikkelen die nu nog niet bestaan en we nemen daarom deel aan een project dat uniek is in de wereld en een alternatief kan worden voor de oplossing met bovenleidingen, waar tot nu toe de meeste aandacht naar uit is gegaan", aldus Johan Tollin, Head of E-mobility R&D bij Vattenfall.

Uniek project
In Zweden maken twee unieke projecten op het gebied van elektrische wegen deel uit van het innovatieaanbestedingsprogramma van Trafikverket (‘Rijkswaterstaat’ in Zweden), dat bedoeld is om verschillende oplossingen te ontwikkelen en testen. Vorig jaar al werd een twee kilometer lang traject ingewijd op de E16 tussen Sandviken en Gävle. Deze oplossing is van het type bovenleiding met een stroomafnemer op de vrachtwagen en doet denken aan de technologie die al lange tijd wordt toegepast bij treinen en spoorwegen.

In Duitsland zullen testtrajecten met dezelfde technologie en een lengte van 12 kilometer worden aangelegd op bestaande snelwegen die volgens de planning in 2018 in gebruik worden genomen.

Een andere, geheel nieuw ontwikkelde Zweedse technologie wordt in het najaar van 2017 getest op een openbare provinciale weg ten noorden van Stockholm bij de luchthaven Arlanda.

"Wij zijn partner in een ontwikkelingsproject genaamd eRoad Arlanda, waar een nieuw ontwikkelde technologie die uniek is in de wereld wordt gebruikt met een stroomrail in het wegdek. Het plan is om in het najaar een twee kilometer lang testtraject in gebruik te nemen, waarbij een elektrische vrachtwagen goederen vervoert tussen een laadterminal in Rosersberg en de luchthaven Arlanda", aldus Johan Tollin.

Het voordeel van deze nieuwe technologie is dat deze geschikt zou zijn voor alle typen elektrische voertuigen, niet alleen vrachtwagens. Bovendien zijn er dan geen zichtbare bovengrondse leidingen bij de wegen nodig.

"Wij denken dat het belangrijk is om verschillende typen stroomvoorzieningen voor elektrische wegen te ontwikkelen en te evalueren. Alle technologieën hebben voor- en nadelen en het gaat er natuurlijk om ze in de praktijk langere tijd te testen en in verschillende weers- en wegomstandigheden", aldus Johan Tollin.

Verschillende oplossingen
Elektrische vrachtwagens kunnen met de huidige technologie slechts kleine afstanden afleggen op accu's. Daarom worden er nu op meerdere plaatsen op de wereld elektrische wegen ontwikkeld met verschillende oplossingen voor de energievoorziening van elektrische vrachtwagens en het opladen van accu's tijdens het rijden. Op termijn kan draadloos opladen via inductie een alternatief worden, hoewel het op dit moment als te duur wordt beschouwd om de infrastructuur daarvoor op grote schaal te bouwen.

Vattenfall bouwt sinds enige jaren oplaadinfrastructuur voor personenauto's en lichte voertuigen in Zweden, Duitsland en Nederland. Er loopt ook een pilotproject met draadloos inductief opladen. Op het gebied van bussen neemt Vattenfall in Zweden deel aan een onderzoeksproject met opladen bij de bushalte, zowel met conductief opladen via een stroomafnemer als met draadloze inductieve technologie.

"Vrachtwagenfabrikanten ontwikkelen en evalueren de technologie met verbrandingsmotoren voor biobrandstof en voor elektrisch rijden met accu's of met waterstofgas als brandstof. Het is te vroeg om te zeggen welke oplossing het gaat halen, maar wij willen natuurlijk graag van de partij zijn en de elektrische snelwegen van de toekomst ontwikkelen en aanleggen, bijvoorbeeld op de E4 tussen Zweden en Duitsland", aldus Johan Tollin.

Gerelateerde content