HOGE NOTERING VOOR DUURZAME ENERGIE VATTENFALL

Duurzame energie Volgens een bedrijfsanalyse door een onafhankelijke adviesbureau staan Europese energiebedrijven hoog genoteerd in de top 100 van groene energieproducenten wereldwijd. Vattenfall behoort tot de 20 grootste producenten van duurzame energie.

Sinds 2012 publiceert Energy Intelligence (EI) elk jaar het ‘Green Utilities-rapport’. Het bevat een lijst met de prestaties van de 100 grootste energieproducenten ter wereld.

In het rapport worden energiebedrijven op basis van drie criteria geklasseerd: koolstofintensiteit (volume van CO2-emissies per MWh geproduceerde elektriciteit), het aandeel duurzame energie in het totale productievermogen, en het totale volume van duurzaam productievermogen (exclusief grote waterkrachtcentrales).

Vattenfall staat op plaats 20 en maakt dus deel uit van de best scorende energiebedrijven als het gaat om vermogen in het segment duurzame energie, ook al wordt grootschalige waterkrachtproductie niet in aanmerking genomen.

Annika Ramsköld, Head of Corporate Sustainability bij Vattenfall, zegt: "Ik denk dat we er trots op mogen zijn dat we tot de energiebedrijven met het hoogste duurzame productievermogen behoren. En we gaan op deze lijst waarschijnlijk stijgen, want onze strategie is erop gericht een windexpert te worden door de komende jaren 400 tot 600 MW extra vermogen via windenergie te ontwikkelen.”

In de lijst die gebaseerd is op koolstofemissies en duurzame energie staat Vattenfall op plaats 35.

Het Spaanse energiebedrijf Acciona staat op de eerste plaats.

Gerelateerde content