HOBBELS GENOMEN – DANTYSK OFFICIEEL IN GEBRUIK GESTELD

Duitsland Een offshore windpark plannen en bouwen is geen eenvoudige opgave. Het team achter DanTysk, het windpark dat op 30 april officieel in bedrijf is gesteld, kent de ups en downs van zo'n omvangrijk project heel goed.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall, woonde in Hamburg de officiële inbedrijfstelling van DanTysk bij, samen met Sigmar Gabriel, de Duitse minister van Economische zaken en Mikael Damberg, de Zweedse minister van Economische Zaken en Innovatie. 

Hall: "Offshore wind is een steeds belangrijkere energiebron voor ons geworden. Op dit moment is Vattenfall wereldwijd de op één na grootste exploitant van offshore wind. Samen zijn we op weg het energiesysteem te transformeren. Als onderdeel van deze ambitie is DanTysk een belangrijke mijlpaal; voor Duitsland, voor Europa en zeker ook voor Vattenfall."

Het windpark in de Noordzee is een joint venture met het gemeentelijke energiebedrijf Stadtwerke München. Het ligt 70 kilometer ten westen van het eiland Sylt en gaat een hoeveelheid duurzame elektriciteit opwekken die goed is voor het jaarlijkse verbruik van meer dan 400.000 huishoudens.

Offshore projectdeskundige
Ole Bigum Nielsen, Offshore Project Director bij Vattenfall, weet meer dan de meeste andere mensen over het plannen en bouwen van een offshore windpark. Zijn staat van dienst vermeldt onder andere het managen van de bouw van Thanet, voor de zuidoostkust van Engeland – wereldwijd het grootste offshore windpark toen het in 2010 in bedrijf werd gesteld – dat te maken had met een paar serieuze uitdagingen voordat het kon worden voltooid.

Vertragingen en financiële problemen
Toen Bigum Nielsen eind 2013 de functie van Project Director voor DanTysk aanvaardde, stond het project voor een paar ernstige problemen. Volgens de oorspronkelijke planning zou het windpark begin 2014 in gebruik genomen moeten worden. "Eind 2013 hadden we op alle fronten te maken met enorme vertragingen en een belangrijke overschrijding van de uitgaven. Op 31 december van dat jaar moest ik besluiten een contract met de leverancier van de kabelinstallatie op te zeggen."

De financiële situatie dwong Bigum Nielsen om het Executive Group Management (EGM) van Vattenfall te vragen een ruimer budget beschikbaar te stellen, om met het project door te kunnen gaan. "Het goede nieuws is dat DanTysk nu een gezond project is. We mogen er allemaal trots op zijn dat Vattenfall dat in haar portfolio heeft en dat we een deel van de financiële overschrijding aan het bedrijf terug kunnen geven." 

Domino-effecten
Eén probleem in het bijzonder, waarvan de oplossing buiten het vermogen van Bigum Nielsen lag, was voor een belangrijk deel de oorzaak van de vertraging in het project DanTysk. "Tennet, het netwerkbedrijf, heeft niet voor de toegezegde aansluiting op het net gezorgd en dat heeft een vertraging van meer dan een jaar veroorzaakt. In een project als dit hebben vertragingen domino-effecten. We moesten het installeren van de turbines uitstellen om de negatieve effecten te verzachten. We wilden de turbines niet ter plaatse hebben als ze toch geen elektriciteit zouden kunnen opwekken."

Teaminspanning
Zo'n 60 mensen hebben, hoofdzakelijk vanuit Hamburg, aan DanTysk gewerkt. Ole Bigum Nielsen, die liever niet praat over zijn probleemoplossend vermogen, prijst de teaminspanning als hem gevraagd wordt de succesfactoren te noemen. "De energie en het enthousiasme van iedereen waren doorslaggevend om het project weer op de rit te krijgen. Ook een goede relatie met onze leveranciers is van het grootste belang om een offshore project te laten slagen. Voor mij persoonlijk was het heel belangrijk dat Vattenfall vertrouwen had in DanTysk."

Geleerde lessen
Wat bij DanTysk geleerd is wordt nu toegepast in het project Sandbank. Een windpark met een capaciteit van 288 MW dat Vattenfall samen met Stadtwerke München, dichtbij de locatie van DanTysk in de Noordzee bouwt. Verschillende mensen van het DanTysk-team zijn overgegaan naar het project Sandbank. "We beschikken voor Sandbank over een geweldig team, met Niels Bjaert als Project Director. Daarnaast hebben we een groep heel goede leveranciers gecontracteerd. In offshoreprojecten kom je altijd voor uitdagingen te staan, maar ik heb er vertrouwen in dat we in een goede positie verkeren om die aan te gaan.

Bij DanTysk is het belangrijk geweest dat we het project weer op de rit hebben gekregen en dat we het nu feestelijk in bedrijf kunnen stellen. DanTysk is een belangrijk bewijs dat Vattenfall zich richt op productie van meer duurzame energie en het windpark is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn”, aldus Nielsen.

Gerelateerde content