HIER WIL VATTENFALL HET VOLGENDE GROTE WINDPARK BOUWEN

Verenigd Koninkrijk Vattenfall is gestart met de ontwikkeling van het Norfolk Vanguard offshore windpark dat 1,8 GW elektriciteit zal genereren. Het project wordt geleid door projectmanager Ruari Lean en zal 1,3 miljoen Britse gezinnen voorzien van duurzame elektriciteit.

Norfolk Vanguard ligt voor de kust van Oost-Engeland, kan tot 225 turbines tellen en wordt – indien gerealiseerd – veruit het grootste offshore windpark van Vattenfall. Het zal jaarlijks ongeveer 7,8 TW elektriciteit produceren, goed voor de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van meer dan 1,3 miljoen Britse gezinnen.

VERGUNNING IN 2020
Er is nu gestart met de ontwikkeling van het 1,8GW-windpark en er is een projectteam samengesteld onder leiding van Ruari Lean. "We mikken op een onherroepelijke toestemming voor het windpark tegen februari 2020, maar daarvoor moeten we eerst nog een aantal belangrijke mijlpalen neerzetten", vertelt Lean. Hij legt ook uit dat er in 2018 een planningsaanvraag moet worden ingediend via de Planning Inspectie van nationaal belangrijke infrastructuurprojecten. "We hopen in november 2017 voorbereidende omgevingsinformatie af te leveren en de volledige bouwaanvraag zal klaar zijn tegen juni 2018. Het proces voor goedkeuring en onderzoek duurt waarschijnlijk zo'n 18 maanden, dus eind 2019 of begin 2020 krijgen we hopelijk de onherroepelijke toestemming."

DUIDELIJK VERSCHIL
Lean heeft een achtergrond in projectbeheer en versterkte Nuon Renewables in 2008, dat later onderdeel werd van Vattenfall. Het beheer van een project van deze omvang verloopt iets anders dan bij kleine projecten. "Eerst en vooral is er het geïnstalleerd vermogen. We praten hier toch over ruim 1.800 MW. Dat vermogen alleen al en de tiphoogte van elke turbine vormen een duidelijk verschil met de lopende kleinere offshore projecten", vertelt Lean.

LAGERE KOSTEN
Als alle processen even vlot lopen als verwacht en als er een definitieve investeringsbeslissing is genomen, kunnen de offshore werken volgens Lean begin 2020 starten. "Een van de grootste uitdagingen van het projectteam is ervoor te zorgen dat de LEC (Levelized Electricity Cost) lager blijft dan die van de projecten van onze concurrenten. Een lage LEC staat centraal in de ontwikkelingsstrategie. Een andere directe uitdaging is dat we de voorbereidingen van het project dit jaar moeten opleveren, voor de indiening van de bouwaanvraag – een mijlpaal voor juni 2018."

Het precieze aantal turbines wordt bepaald na de toestemming. "Op dit moment rekenen we op ongeveer 225 turbines."

NORFOLK BOREAS
Volgend jaar start Vattenfall ook met de ontwikkeling van het nabijgelegen Norfolk Boreas, eveneens goed voor 1,8 GW. "Voor Boreas hopen we op een onherroepelijke toestemming uiterlijk in 2021", vertelt Lean. Hij legt ook uit waarom offshore windenergie groeit in het VK. "Strategisch gezien is er vraag naar elektriciteit in het VK en de sector krijgt bemoedigende signalen van de overheid. Vattenfall wil samenwerken met Norfolk om de voordelen van offshore windenergie te benutten."

Gerelateerde content