HALL EN VIKLUND SPREKEN TIJDENS IEA-TOPCONFERENTIE OVER ENERGIE

Parijs Twee topmanagers van Vattenfall namen deel aan de tweedaagse conferentie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs.

Bij de IEA-conferentie van ministers op 7 en 8 november in Parijs was CEO Magnus Hall uitgenodigd om tijdens het diner op dinsdagavond als spreker op te treden. Bij deze gelegenheid hielden nog twee hoogwaardigheidsbekleders een toespraak, namelijk de Amerikaanse en Indiase ministers voor energie: Rick Perry en Rajkumar Singh.

Onder de gasten bevonden zich ministers van de 29 bij het IEA aangesloten landen, evenals topmanagers van enkele van de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld uit de sectoren van industrie, energie en financiën.

Wat heb je in jouw toespraak gezegd?
"Ik heb het gehad over hoe wij elektrificatie zien als een manier om te helpen klimaatverandering tegen te gaan. Dat geldt voor het vervoer, warmte en niet in het minst voor de zware industrie, zoals wij aantonen via onze samenwerking met de industrie op het gebied van CO2-vrij staal, cement en biodiesel", aldus Magnus Hall.

Hoe werd dat ontvangen?
"Omdat het een diner was, ontstond er niet echt een discussie, maar wat ik zei, werd goed ontvangen, vooral door degenen die het met me eens zijn. Nu is het wel zo dat de grote oliemaatschappijen, die ook aanwezig waren, een andere visie op de toekomst hebben dan wij en de andere energiebedrijven die zich op elektriciteit richten. Wat wij nu presenteren, is voor sommigen misschien lastig te accepteren en dat begrijp ik. Tegelijkertijd verandert het niets aan ons standpunt dat we op de juiste weg zijn."

De Amerikaanse energieminister Rick Perry, die voor een andere kijk op klimaatverandering staat, hield ook een toespraak. Wat zei hij?
"Perry sprak niet over klimaatverandering, wat je wellicht zou verwachten. Daarentegen sprak hij over de energietransitie en vertelde hij dat de Amerikanen ondanks alles duurzame energie enorm gaan uitbouwen, maar niet binnen een klimaatcontext op de manier zoals wij dat doen."

Hoe beïnvloedt zo'n conferentie Vattenfall?
"Ik weet niet zeker of het zoveel betekent voor Vattenfall, maar wat mezelf betreft heb ik meer begrip gekregen voor de verschillende uitdagingen waarvoor landen staan bij de energietransitie. Dat verandert niets aan mijn overtuiging, maar we moeten ook een realistisch beeld van de buitenwereld hebben en onze houding daarin bepalen. Het is duidelijk dat sommigen niet ons standpunt delen dat fossielvrije energie de enige oplossing is en dan gaat het volgens mij niet alleen om de Verenigde Staten. Aan de andere kant hebben we in Europa nog min of meer dezelfde agenda, hoewel de weg naar het doel toe verschillend kan zijn."

Magnus Hall beschrijft de IEA-conferentie als een goede manier om contacten te leggen met belangrijke belanghebbenden.

"Ik heb onder andere een aantal energieministers ontmoet van landen die interessant voor ons zijn. Vattenfall heeft duidelijk een goede reputatie. Voorheen waren we niet zo actief in IEA-verband, maar mogelijk worden we over twee jaar weer uitgenodigd, omdat men vindt dat we een goede, interessante agenda hebben die het waard is om in dit verband gepresenteerd te worden", vertelt hij.

Aandacht voor diversiteit tijdens nevenevenement
Aansluitend aan de IEA-conferentie van ministers vond op 7 november het evenement ‘Women in clean energy’ plaats, met als doel beleidsmakers bewuster te maken van het belang van een groter aandeel vrouwen in de energiesector. Op dit moment is het aandeel vrouwen in de sector zeer gering in vergelijking met het aandeel mannen. Het IEA heeft een bijzonder initiatief georganiseerd, Clean Energy Education and Empowerment (C3E), dat bedoeld is als een internationaal platform om te zorgen voor meer diversiteit en om meer vrouwen te stimuleren carrière te maken in de energiesector.

Annika Viklund, Head of Vattenfall Distribution en de voormalige Diversity & Inclusion Officer van Vattenfall, is tevens ambassadeur voor het genoemde C3E-programma. Zij hield onder andere een inleidende toespraak bij het evenement Women in clean energy:

"Ik heb benadrukt dat de omschakeling die nodig is om de aanstaande energietransitie mogelijk te maken, vereist dat we waarborgen dat iedereen in de samenleving zich ervoor inzet – mannen én vrouwen. We moeten dit met zijn allen doen. Op dit moment is er in de sector duidelijk sprake van oprechte internationale betrokkenheid en oog voor de noodzaak van meer vrouwelijke werknemers in het algemeen en in leidinggevende functies", vertelt ze.

Waar staat Vattenfall in dit verband in vergelijking met andere bedrijven in de energiesector?
"Vattenfall spant zich al jaren in voor meer diversiteit en het was te merken dat velen in de sector ons als een pionier zien. Maar we hebben ook een sterke pleitbezorger voor gelijkheid en diversiteit in onze CEO Magnus Hall, die erg betrokken is bij dit onderwerp. Ook hebben we een energieminister die zichzelf presenteert als lid van een feministische regering die zich ten volle inzet voor gelijkheid. Het is natuurlijk enorm bemoedigend dat anderen onze inspanningen erkennen, maar dat betekent niet dat we onze ambities kunnen laten varen. Integendeel, we moeten ons werk in dit verband voortzetten", aldus Annika Viklund.

Magnus Hall nam ook deel aan het nevenevenement op 7 november: "Mijn bijdrage bestond eruit dat ik heb verteld dat het streven naar meer diversiteit voor ons een zakelijke beslissing is. Wij denken namelijk dat meer diversiteit ons helpt om beter te worden in wat we doen. Dat was voor veel mensen in het publiek een nieuwe zienswijze en we kregen er veel waardering voor", aldus Magnus Hall.

Gerelateerde content