HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR UITFASEREN STEENKOOL IN BERLIJN VOOR 2030

Duitsland Vattenfall en de deelstaat Berlijn treffen voorbereidingen voor een haalbaarheidsstudie en een roadmap voor uitfasering van steenkool in de Duitse hoofdstad.

Berlijn wil geheel klimaatneutraal zijn in 2050 en een belangrijke mijlpaal op weg daarheen is al in mei dit jaar bereikt. Toen stopte Vattenfall het gebruik van bruinkool voor de opwekking van elektriciteit en warmte in de Duitse hoofdstad. De volgende stap in dit proces wordt de eliminatie van steenkool vóór 2030. De voorbereidingen voor een haalbaarheidsstudie zijn nu gestart in een samenwerking tussen de Berlijnse senaat, afdeling Milieu, Transport en Klimaatbescherming, en Vattenfall.

De haalbaarheidsstudie wordt voorbereid door 'BET Office for Energy Industry and Technical Planning GmbH'. Met de studie moet worden vastgesteld hoe de sluiting van de steenkoolgestookte gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales uiterlijk in 2030 kan worden gerealiseerd en hoe een uitgebreide CO2-vrije levering van stadsverwarming kan worden gegarandeerd via een innovatieve stadsverwarmingscombinatie. Ter voorbereiding op de studie hebben de senaat en Vattenfall een adviesgroep opgezet, bestaande uit belanghebbenden van de Berlijnse stadsgemeenschap, leden van het Huis van Afgevaardigden en wetenschappelijke experts. De groep heeft de centrale taak om de voorbereiding van de studie vanuit een sociaal oogpunt kritisch te volgen.

Regine Günther, senator van de afdeling Milieu, Transport en Klimaatbescherming zegt: ''De hoofdstad neemt klimaatbescherming serieus. Alleen een snelle uitfasering van steenkool staat voor een geloofwaardige klimaatbescherming. We onderhandelen niet langer met de energieleverancier over 'of', maar alleen het 'hoe' wordt nu besproken. Dit is ook een signaal naar het federale niveau.''

Gunther Mülller, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Vattenfall Europe Wärme AG: "Het primaire doel van Vattenfall is om binnen een generatie fossielvrij te zijn. Voor onze Berlijnse bedrijven betekent dit het opwekken en leveren van warmte zonder uitstoot van broeikasgassen. Om dit te bereiken, zijn we bezig onze gehele portefeuille aan assets om te zetten naar duurzame energiebronnen, waarbij we digitaler en meer gedecentraliseerd worden. Het afstappen van bruinkool in mei was een enorme stap in deze richting – nu is steenkool aan de beurt. Met de haalbaarheidsstudie werken Vattenfall en de deelstaat Berlijn samen om de roadmap op te stellen waarmee de laatste steenkoolgestookte centrale uiterlijk in 2030 van de netaansluiting kan worden afgehaald.

De werkzaamheden rond de studie worden in de eerste helft van 2019 afgesloten met concrete aanbevelingen voor actie. Op basis van de studie zullen de Berlijnse senaat, afdeling Milieu, Transport en Klimaatbescherming, en Vattenfall bespreken hoe de inzichten moeten worden geïmplementeerd.

Gerelateerde content