GROTE INSPANNINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN STAAL ZONDER CO2

zweden Vattenfall en staalindustrie onderzoeken mogelijkheden voorstaalproductie zonder fossiele brandstoffen.

Het Zweedse energieagentschap, Energimyndigheten, investeert 56 miljoen in een 4-jarig onderzoeksproject en samen met Vattenfall investeren staalbedrijf SSAB en mijnbouwonderneming LKAB nog eens 102 miljoen Zweedse kronen. Het is de bedoeling de uitstoot van CO2 in de Zweedse ijzer- en staalindustrie terug te dringen door kolen en cokes te vervangen door waterstofgas.

"Het besluit is heel positief. Het is een belangrijke bijdrage aan onze gemeenschappelijke uitdaging om een langetermijnoplossing voor de CO2 -kwestie te vinden. Vattenfall wil daaraan bijdragen met elektrificatie en de productie van duurzaam waterstofgas. Wij hebben een unieke mogelijkheid om op een baanbrekende manier bij te dragen aan een Zweden zonder fossiele brandstoffen", zegt Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Energimyndigheten heeft het initiatief eerder al ondersteund met 7,7 miljoen Zweedse kronen tijdens een proefonderzoek. Nu het besloten heeft om het initiatief te blijven financieren, kunnen we van start gaan met verschillende onderzoeksprojecten.

Alleen water als uitstoot
Het onderzoeksproject zal verschillende stappen in het proces onder de loep nemen. Wat Vattenfall betreft, gaat het erom oplossingen te vinden voor de elektrificatie van de industrie, voor duurzame bevoorrading van elektriciteit voor de productie van waterstofgas en een oplossing voor de opslag van waterstofgas.

"Vattenfall ziet zowel zakelijke mogelijkheden als voordelen voor het klimaat in het initiatief, waartoe wij kunnen bijdragen met veilig, duurzaam en concurrerend waterstofgas. Door kolen te vervangen door waterstofgas krijgen we in principe een staalproductie die volledig vrij is van CO2 en die in plaats van CO2 water uitstoot. Als we daarin slagen, kunnen we ongeveer 10 procent van de volledige Zweedse CO2-uitstoot wegwerken", zegt Mikael Nordlander, R&D Portfolio Manager bij Vattenfall.

Vattenfall moet in dit nieuwe productieproces eerst twee problemen oplossen: het moet tegen commerciële voorwaarden waterstofgas kunnen leveren op grote schaal en het proces dat veel elektriciteit vraagt integreren in het elektriciteitssysteem als geheel. Bovendien zal Vattenfall uitzoeken hoe een waterstofgasvoorraad gebruikt kan worden om te zorgen voor hernieuwbare productie van onder andere windenergie, wanneer er sprake is van een overcapaciteit.

"We hebben hier uitgebreide mogelijkheden om waterstofgas te gebruiken om het elektriciteitssysteem af te stellen en op een eenvoudige manier om te gaan met pieken en dalen in de elektriciteitsproductie", voegt Nordlander toe.

Nieuw proces vanaf 2035
In het voorjaar van 2016 zetten SSAB, LKAB en Vattenfall een initiatief op poten om het CO2-probleem in de Zweedse staalindustrie aan te pakken. Het initiatief is opgedeeld in drie fasen. Eerst vindt er een voorbereidend onderzoek plaats, dat loopt tot eind 2017. Daarna volgen tot 2014 verdiepend onderzoek en verschillende testen in een proefinstallatie. Tot slot is het de bedoeling om tot 2035 testen uit te voeren in een demonstratiecentrale op ware grootte. Het zal twintig tot dertig jaar duren tot deze techniek geïntroduceerd kan worden in grootschalige industriële productie.

Gerelateerde content