GROOTSCHALIGE ZONNEPARKEN HEBBEN POTENTIE OM HARD TE GROEIEN

NeDERLAND In Nederland zit al meer dan 200 megawatt aan zonne-energieprojecten in de ontwikkelingspijplijn Deze pijplijn zullen we verder laten groeien, en we gaan uitbreiden naar andere landen.

'Energie uit zon en opslag in batterijen is het pilotstadium ver voorbij. Investeringsbedragen zijn sterk gedaald en deze vorm van duurzame energieopwek kan in potentie heel groot worden', aldus Margit Deimel, Head of Large-scale Solar. De Business Unit Solar & Batteries, o.a. verantwoordelijk voor grootschalige zonneparken, is opgestart vanuit Business Development, omdat energie uit zon en opslag in batterijen significant gaat bijdragen aan de energiedoelstellingen van Vattenfall. 'Fantastisch vind ik dat en een compliment voor alle collega's die deze projecten hebben opgestart.'

Op zoek naar levensvatbare businesscases
Business Unit Solar & Batteries richt zich op drie producten: grootschalig zon, decentrale zon (B2B-klanten met grote daken) en batterijen (grootschalig en decentraal bij klanten). Voor alle producten kijkt de unit eerst naar mogelijke businesscases binnen de eigen kernlanden, maar uitbreiding van de projectenportfolio naar andere aanliggende landen wordt niet uitgesloten.

Deimel gaat over grootschalig zon. Er is al een grootschalig zonnepark in Wales (bij Parc Cynog Wind Farm, 5 megawatt) en in Nederland zit al meer dan 200 megawatt aan zonne-energieprojecten in de pijplijn. Daar ligt echter niet alleen haar focus; ze kijkt ook naar mogelijke projecten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden en aangrenzende landen. "Allereerst inventariseer ik of we gemakkelijk een traject kunnen starten met onze bestaande relaties en per land onderzoek ik hoe een businesscase eruit kan zien. Dat verschilt namelijk per land."

In Duitsland hebben we bijvoorbeeld al een goed relatienetwerk en zijn er veel partijen die contact zoeken met Vattenfall en graag willen samenwerken. In Duitsland kennen we ook (nog) een subsidiesysteem voor zon. Maar in het Verenigd Koninkrijk is geen subsidiesysteem voor zon (en wind) op land en we zullen dan ook creatief moeten zijn om hier nieuwe zonprojecten te realiseren. "We zitten weliswaar in de transitie naar duurzame energie, maar we zijn ondernemers en alle businesscases moeten levensvatbaar zijn. Daar ligt onze uitdaging."

Landschappen van de toekomst
Zonprojecten zijn sneller te realiseren dan windprojecten, weet Deimel vanuit haar verleden als Head Wind Development NL. Maar er zijn ook veel overeenkomsten, bijvoorbeeld als je kijkt naar het stakeholdermanagement. Veel windontwikkelaars hebben zonprojecten daarom vaak al meegenomen in hun ontwikkelplannen en daar plukt Vattenfall nu de vruchten van.

Windpark Haringvliet in Nederland is daar een mooi voorbeeld van. In afstemming met allerlei belanghebbenden in de omgeving, ontwikkelt Nuon/Vattenfall hier al jarenlang een windpark. Voor dit windpark moet een netaansluiting worden gerealiseerd. Die netaansluiting kan echter ook prima worden gebruikt voor een zonnepark. Daarom is vorig jaar door het ontwikkelteam ook actief gestart met de ontwikkeling van een zonnepark. Dit is wederom goed afgestemd met de omgeving. Deimel is enthousiast over deze ontwikkelingen: "We hebben hier ook een vergunning gekregen voor een batterij van 12 megawatt, dus je hebt hier straks bijna voortdurend duurzame productie. Ik vind dat echt supergaaf. Dit zijn de landschappen van de toekomst."

Dit betekent niet dat het altijd gemakkelijk is om windparken te combineren met zonneparken. Veel van de huidige windparken staan op agrarische grond en die leent zich niet altijd voor uitbreiding met grootschalige zonneparken. In die situaties kan benutting van zogenaamde restpercelen voor zonnepanelen uitkomst bieden. Bij een groot windpark kan dit nog altijd tientallen megawatts zonnevermogen opbrengen.

Voor nieuwe windparken kijkt Vattenfall wel gelijk naar de combinatie van wind, zon en batterij. Een belangrijk voordeel daarbij vindt Deimel het feit dat een deel van het proces omkeerbaar is. Je kunt alle zonnepanelen ook weer weghalen en het landschap is direct weer in haar oorspronkelijke staat. "Ik zie zonnepanelen als een soort gewas", vertelt Deimel. "Ze beïnvloeden wel je zicht, maar je kunt over de stellages van 1,5 meter heen kijken en ze maken geen geluid. De oogst is duurzame energie."

Groeiende markt, veel kansen
De markt van zonne-energie groeit enorm hard en er liggen nog heel veel kansen, want er is een groeiende behoefte aan duurzame energie. Hierbij zullen alle vormen van opwek nodig zijn.

Hernieuwbare energie staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. De doelstelling voor 2020 voor Europa is 20 procent van het bruto energetisch eindverbruik van energie afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Dus we zijn er nog lang niet, benadrukt Deimel. "We moeten naar 100 procent. De boodschap aan iedereen is dan ook dat we aan wind- en zonne-energie moeten wennen, want het moet en het gaat gebeuren. We gaan het netjes doen, we gaan het zo goed mogelijk doen, maar het gaat impact hebben op de omgeving. Gelukkig is er vanuit het bestuur van Vattenfall een vol mandaat om hard te groeien."

Uitdagingen
Naast de negentien huidige collega's in de nieuwe unit staan er daarom alweer tien vacatures open, en Deimel verwacht dat dat er op korte termijn nog meer worden. De pijplijn met kanshebbende projecten in de diverse kernlanden vult zich langzaam maar zeker, en als de projecten eenmaal lopen, kan het hard gaan. "We hebben de contacten en de projecten, de plannen en de ambities, dus we spelen serieus mee", aldus Deimel. "Maar de uitdagingen zijn groot om op verantwoorde wijze de projecten te ontwikkelen. We moeten optimaliseren met betrekking tot de inpassing en afstemming met de omgeving enerzijds en de businesscase anderzijds. Het is en blijft intensief mensenwerk, maar dat maakt het werk juist zo mooi."

Gerelateerde content