GROENE BATTERIJEN ALS ALTERNATIEF VOOR DIESELAGGREGATEN

Duurzame energie Samenwerking Nuon en innovatieve startup Greenbattery kan bijdragen aan stabiliteit van het net.

Wie kent ze niet: ronkende dieselaggregaten als tijdelijke stroomvoorziening. Vaak ingezet bij evenementen en bouwwerkzaamheden – soms zelfs midden in de drukke binnenstad. Minder bekend is dat de dieselaggregaten plaatselijk een fikse toename van fijn stof en roet tot gevolg hebben, met alle nadelige gezondheidseffecten van dien. Vanaf eind januari biedt Nuon hiervoor een oplossing in Nederland: groene batterijen met duurzame stroom moeten de dieselaggregaten uit het straatbeeld bannen.

Waar steeds meer gemeenten in Nederland milieuzones instellen en vervuilende voertuigen weren uit de binnenstad (in dertien grote steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, is dit inmiddels ingevoerd), staan dieselaggregaten nog steeds volop te pruttelen tijdens bijvoorbeeld festivals, grote sportevenementen en bouwwerkzaamheden. Uit een studie van de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht blijkt deze aggregaten een grote lokale bijdrage kunnen leveren aan roet- en ultrafijnstofconcentraties. De uitstoot is schadelijk voor de volksgezondheid en de concentratie kan oplopen tot maar liefst zeven keer de ‘normale’ waarden van roet- en fijnstofdeeltjes.

Toepassingsmogelijkheden
Goede oplossingen die geschikt zijn voor zowel klein- als grootschalig gebruik waren tot dusver niet tot nauwelijks voor handen. Nuon biedt samen met GreenBattery vanaf eind januari groene batterijen die opgeladen zijn met wind- en zonnestroom om in de tijdelijke stroombehoefte te voorzien. De voordelen zijn groot: geen uitstoot meer van CO2, fijn stof en roet in de binnenstad en bovendien zijn ze stil. Boudewijn Tjeertes, business developer:

“Dieselgeneratoren zijn dus niet meer nodig. Een ander groot voordeel is dat de groene batterijen op termijn ook een belangrijke rol kunnen vervullen om de pieken en dalen op te vangen in het elektriciteitsnet. Die worden veroorzaakt door de stijgende productie van duurzame energie, met windmolens en zonnepanelen. De pieken en dalen kunnen we afvlakken door op termijn bijvoorbeeld de groene batterijen op een slimme manier aan het elektriciteitsnet te koppelen. Zo kunnen we bijdragen aan de stabiliteit van het net.”

Stil, schoon en duurzaam
Voor de levering van de batterijen werkt Nuon samen met de start-up GreenBattery, die sinds 2015 actief is met groene batterijen. Ondernemer Han Huiskamp ziet de toekomst zonnig in.
“We gaan in elk geval de komende drie jaar intensief samenwerken met Nuon om van de groene batterij een succes te maken. Nuon is een grote speler in de energiewereld met een fijn netwerk van duurzame oplaadlocaties. Dit is belangrijk om het transport van de zware batterijen zo kort mogelijk te houden. Samen kunnen we de bekendheid van hét alternatief voor dieselaggregaten veel sneller vergroten.”

De voordelen voor met name binnensteden zijn duidelijk: in tegenstelling tot aggregaten zijn batterijen stil, schoon en betrouwbaar. Huiskamp:
“Per batterijsysteem voorkomen we zo het verbruik van 62.000 liter diesel en de uitstoot van 159.000 kg CO2 per jaar! De groene batterij past daarmee naadloos in het duurzaamheidsbeleid van evenementen, bouwbedrijven en gemeenten.” 

Gerelateerde content