GOEDE START VOOR VATTENFALL

Financieel Stabiel eerste kwartaal met goede beschikbaarheid van kerncentrales en met klantengroei

Het verslag van Vattenfall over het eerste kwartaal toont een stabiele financiële ontwikkeling en een positief resultaat, met een sterke productie en beschikbaarheid van energie, in het bijzonder van de Zweedse kerncentrales Ringhals en Forsmark.

"Ik denk dat we een heel goede start hebben gemaakt. We kunnen een bijzonder goede productie van kernenergie en een goede klantengroei melden, en we beschikken over meer duurzame energiebronnen doordat we nieuwe windparken in bedrijf hebben gesteld. Het is dus een heel goed kwartaal geworden", verklaart Magnus Hall, voorzitter en CEO van Vattenfall.

Gedurende het eerste kwartaal is de netto-omzet iets gedaald, terwijl de elektriciteitsproductie is gegroeid, vooral dankzij de genoemde hoge beschikbaarheid van de kerncentrales.

Stabiele financiële prestaties
Zelfs al blijven de prijzen van elektriciteit dalen, de ontwikkeling van de onderliggende financiële prestatie is nog altijd stabiel, doordat belangrijke delen van de bedrijfsactiviteiten niet primair afhankelijk zijn van de elektriciteitsprijs.

"Hoewel de elektriciteitsprijzen dalen, hebben we daarnaast andere Business Area's met resultaten die een stijgende lijn vertonen. Voorbeelden zijn Heat en Distribution en ook Wind ontwikkelt zich positief. We brengen de organisatie dus op verschillende manieren in evenwicht, waardoor we minder worden beïnvloed door de elektriciteitsprijs. En dat was ook de bedoeling", aldus Hall.

Tijdelijke effecten op het resultaat
Het onderliggende bedrijfsresultaat was vergelijkbaar met dat van vorig jaar, circa 8,3 miljard SEK. Het gerapporteerde resultaat was echter lager, circa 3,8 miljard SEK, hoofdzakelijk door tijdelijke effecten.

"Dit jaar hebben we te maken met veranderingen in de marktprijzen die gedeeltelijk in het gerapporteerde resultaat weergegeven moeten worden. Maar dit zijn voornamelijk tijdelijke effecten die na verloop van tijd weer zullen verdwijnen. Dat neemt niet weg dat we onze kosten scherp moeten beheren", stelt Stefan Dohler, CFO van Vattenfall.

78.000 nieuwe klantencontracten
Het eerste kwartaal toont positieve ontwikkelingen in diverse BA's. Het klantenbestand van BA Customers & Solutions is gegroeid met 78.000 klantencontracten. Vattenfall gaat in Stockholm acht laadstraten inrichten met oplaadpunten voor elektrische voertuigen, en in Nederland heeft Nuon een contract voor 2.500 oplaadpalen in de wacht gesleept.

Voor BA Generation betekent het Zweedse energieakkoord lagere kosten, zowel voor kernenergie als voor energie uit waterkracht. De kernenergiecentrales hebben meer elektriciteit geproduceerd door een beschikbaarheid van meer dan 98 procent, terwijl de energieproductie van waterkrachtcentrales door lagere waterreservoirniveaus is gedaald.

BA Wind geeft ook een hoge beschikbaarheid te zien: 97,1 percent van de producerende assets. Er is ook capaciteit toegevoegd, bijvoorbeeld Sandbank in het Duitse deel van de Noordzee en Pen y Cymoedd en Ray in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben we ook groeiplannen op het gebied van zonne-energie, in de eerste plaats door zonnesystemen in windparken te plaatsen.

In BA Heat steeg de netto-omzet van circa 8,2 miljard SEK tot circa 10 miljard SEK, vooral door grotere productievolumen in Duitsland en Nederland.

BA Distribution zag de netto-omzet met circa 10 procent groeien, en wil in 2017 en 2018 5,6 miljard SEK in groei investeren.

Subsidievrije windenergie is een feit
In Duitsland is onlangs een veiling voor windparkprojecten gehouden, waarbij twee energiebedrijven een nulbieding hebben gedaan, wat betekent dat deze offshore windparken nu zonder enige subsidie worden gebouwd. En hoewel Vattenfall geen van deze contracten heeft gekregen, ziet Magnus Hall er toch positieve kanten aan.

"Het is positief omdat het nu mogelijk is zonder subsidie nog meer duurzame elektriciteit op te wekken, omdat waarschijnlijk de mogelijkheden om windparken offshore te bouwen groter worden. Die locaties liggen vanuit de publieke opinie vaak ook minder gevoelig. Maar in dit spel gaat het vooral over toekomstige prijsverwachtingen, dus we zullen zien hoe dit past in de strategie van Vattenfall. Dat is de volgende vraag die beantwoord moet worden."

Gerelateerde content