BEZOEK AAN COLOMBIA KAN TOT VERBETERINGEN IN KOLENDISTRICTEN LEIDEN

Colombia Vattenfall werkt aan positieve veranderingen in Colombia. Auditreis van drie weken afgesloten.

Vattenfall heeft in maart gedurende drie weken een analyse uitgevoerd van de impact die haar inkoop van kolen uit Colombia heeft op de mensenrechten ter plaatse. Op basis hiervan kan Vattenfall, in dialoog met de kolenmijnen, eraan bijdragen en druk uitoefenen dat de omstandigheden ter plaatse worden verbeterd.

De aan de audit verbonden werkzaamheden zijn uitgevoerd door Esther Rodriguez, Senior Sustainability Advisor en Joël Frijhoff, Responsible Sourcing Manager in BA Markets. 

"Om een goed beeld van de situatie te krijgen is het belangrijk de mensen die een rol spelen in de mijnbouw en degenen die te maken hebben met de gevolgen ervan persoonlijk te ontmoeten. Alles bij elkaar hebben we deelgenomen aan meer dan vijftig verschillende bijeenkomsten", vertelt Esther Rodriguez.

Joël Frijhoff voegt toe: "De Colombiaanse werkelijkheid is buitengewoon complex. Als je daar bent, kom je erachter dat niets zwart of wit is, maar dat er veel grijstinten zijn en dat het soms lastig is een objectief en nauwkeurig beeld van de situatie te vormen. Er zijn veel verschillende belanghebbenden met tegenstrijdige agenda's en het gebrek aan vertrouwen tussen partijen maakt het bijzonder moeilijk om gemeenschappelijke oplossingen te bereiken. In de meeste gevallen ligt de oplossing naar onze mening niet in de handen van één enkele partij, bijvoorbeeld de bedrijven."

Vattenfalls Gedragscode voor leveranciers is gebaseerd op VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Rodriguez en Frijhoff bezochten vier mijnbouwbedrijven en een aantal getroffen gemeenschappen in Noord-Colombia. De kolenmijnen liggen in Cesar en La Guajira, waar de kolensector een bijzonder belangrijke werkgever is. Er is ook gesproken met vertegenwoordigers van de mijnbouwbedrijven, centrale overheid, lokale autoriteiten, burgermaatschappij, advocaten, vakbonden en de lokale gemeenschappen. De ngo's PAX, Forum Syd en Civil Rights Defenders hebben delen van het bezoek als waarnemers bijgewoond.

Er is over diverse onderwerpen gediscussieerd, zoals het verplaatsen van dorpen die door steenkoolwinning zijn getroffen, hoe watervervuiling bestreden moet worden en toegang tot schoon water verkregen kan worden, en de impact van steenkoolstof op de gezondheid van bewoners in de omgeving.

De meeste problemen komen voort uit systemen, uit onmacht van instituties en uit gebrek aan verantwoordelijkheid op bestuursniveau.

Maar Vattenfall wil doen wat in haar vermogen ligt om ontwikkelingen in overeenstemming met de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten te stimuleren. In Colombia leeft hiervoor ook een verwachting.

"Deze verwachting is niet alleen heel duidelijk geworden in onze gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de ngo's, maar bleek ook uit onze contacten met overheidsinstellingen die de invloed van bedrijven zien als mogelijkheid tot vooruitgang en een bron voor een solide opbouw van capaciteit”, vertelt Rodriguez.

Vattenfall heeft tijdens het drieweekse bezoek een aantal lokale gemeenschappen bezocht in de mijnbouwgebieden.

Joël Frijhoff: "In bepaalde gemeenschappen, zoals in het departement Cesar, waar de bewoners de impact voelen van de mijnbouw en kritisch zijn over de mijnbouwactiviteiten, werd de mening geuit dat Europese energiebedrijven niet moeten stoppen met de inkoop uit Colombia. Wat ze willen is dat de mijnbouw op een verantwoordelijke manier wordt verricht."

In La Guajira stonden inheemse gemeenschappen echter vijandiger tegenover steenkoolwinning.

Vóór de zomer hebben Rodriguez en Frijhoff hun rapport klaar waarin wordt beschreven wat de belangrijkste impact op de mensenrechten is die Vattenfall veroorzaakt door inkoop van kolen uit Colombia. De aanbevelingen worden gericht aan de mijnbouwbedrijven, maar ook aan de Colombiaanse overheid.

Rodriguez en Frijhoff zullen ook rapporten opstellen over de diverse mijnbouwactiviteiten met suggesties voor verbeteringen, die met de mijnbouwbedrijven besproken zullen worden.

"Het allerbelangrijkste: we zullen ook grondig monitoren hoe afgesproken verbeteringen worden geïmplementeerd. We hebben te vaak uitspraken gehoord zoals ‘elk jaar komen er bezoekers uit Europa, ze horen ons aan, maar verder gebeurt er niets.’ Wij willen dat dit verandert en ook kunnen meten in welke mate Vattenfall heeft bijgedragen aan positieve verandering", aldus Rodriguez.

De mijnbouwbedrijven zullen worden geëvalueerd op basis van Vattenfalls Gedragscode voor leveranciers.

"In deze code definiëren we de eisen die we onze leveranciers opleggen, waardoor we willen waarborgen dat zij hun bedrijfsactiviteiten verantwoord uitvoeren en ook verantwoord met hun leveranciers omgaan", stelt Annika Ramsköld, Head of Sustainability bij Vattenfall. "Op basis van de evaluaties definiëren we punten van zorg en leggen we betrokkenen eisen op. We merken dat onze gesprekken in Colombia het bewustzijn hebben vergroot en dat de juiste stappen worden ondernomen."

Gerelateerde content