EU IS HET EENS OVER TOEKOMSTIG EMISSIEHANDELSSYSTEEM

EUROPEESE UNIE Na langdurige onderhandelingen hebben de EU-lidstaten ermee ingestemd het Europese ETS te versterken.

Na ruim anderhalf jaar onderhandelen heeft de Raad van de Europese Unie een overeenkomst gesloten over een aantal structurele wijzigingen in het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS. Naar verwachting zullen 1,5 miljard emissierechten van de markt verdwijnen, wat zal leiden tot hogere prijzen voor de emissierechten en waardoor het EU ETS een van Europa’s belangrijkste instrumenten wordt om de CO2-uitstoot in overeenstemming met de langetermijnklimaatdoelstellingen te verlagen.

Erik Filipsson is op de afdeling Public & Regulatory Affairs van Vattenfall verantwoordelijk voor het internationale klimaatbeleid.

Hoe beoordeelt Vattenfall de overeenkomst?
Het is natuurlijk positief dat de Raad nu een gemeenschappelijk standpunt heeft ingenomen over de manier waarop het EU ETS in de periode na 2020 hervormd moet worden. De leiders van de EU laten daarmee zien dat zij emissiehandel nog altijd beschouwen als een centrale pijler in het klimaatbeleid van de EU en dat ze iets willen doen aan de inadequate controle waar nu bij het EU ETS sprake van is. Naar onze mening is het bijzonder gewenst dat de overeenkomst diverse maatregelen bevat om het grote surplus aan emissierechten op de markt op korte termijn te corrigeren.

Wat betekent dit voor Vattenfall?
Voor Vattenfall betekent het dat er geluisterd is naar veel van de concrete voorstellen die wij al heel lang bepleiten, zoals het versterken van de marktstabiliteitsreserve (MSR) en het definitief schrappen van een groot aantal emissierechten. Voorts vinden we het een goed punt dat de versterking van het systeem wordt aangevuld met bepaalde maatregelen die sectoren beschermen die het meest blootstaan aan een risico van 'CO2-lekkage', dat wil zeggen dat bepaalde sectoren die te maken hebben met mondiale concurrentie verhuizen naar landen waar de uitstoot goedkoper is.

Welke maatregelen zijn verder nog nodig?
Wat vooral aan de overeenkomst ontbreekt, is de steun om het langetermijnambitieniveau van het systeem te verhogen. Afgelopen dinsdag hebben de ministers van Milieu ermee ingestemd de zogenoemde lineaire verminderingsfactor (LRF, de jaarlijkse reductie van het aantal emissierechten) te verhogen van 1,74 naar 2,2%. Wij hadden graag gezien dat ze verder waren gegaan en de LRF op ten minste 2,6% hadden bepaald. Na het besluit van de Raad en de stemming in het Europees Parlement die in februari is gehouden, kunnen we vaststellen dat de instellingen van de EU op dit moment nog niet zo ver willen gaan, hoewel bekend is dat dit op de lange termijn een minimumvereiste is om de wetgeving aan te passen aan de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Wat is de volgende fase?
Dit voorjaar komen vertegenwoordigers van de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie bij elkaar om de tekst van de wetgeving op te stellen op basis van de verschillende standpunten die de EU-instellingen de afgelopen weken hebben ingenomen. We hopen dat dit proces relatief snel zal verlopen. Dat is ook wel aannemelijk gezien de grote consensus in het genomen besluit, zodat de gewijzigde EU ETS-richtlijn al deze zomer formeel geratificeerd kan worden.

Gerelateerde content