ENERGIE UNIE GAAT UIT VAN EUROPESE TRANSMISSIECAPACITEIT

EUROPA De EU heeft op 25 februari een grote stap gezet in het ontwikkelen van een geïntegreerde Europese energiemarkt met als gevolg het verminderen van de importbehoefte aan gas. De doelstelling van de nieuwe Energie Unie is onder andere het harmoniseren van het energiebeleid van de lidstaten en het verbeteren van de transmissiemogelijkheden in Europa, bijvoorbeeld tussen Scandinavië en Schotland. "Wij verwelkomen het initiatief en het feit dat de EU-landen hun impact op het klimaat willen terugdringen en zich richten op energie-efficiency", aldus Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Op 25 februari presenteerden Mares Sefcovic, vice-voorzitter van de EU-commissie voor de Energie Unie en klimaat- en energiecommissaris Miguel Arias Cañete de voorgenomen hoofdlijnen voor de Energie Unie. De gedachte achter een gemeenschappelijk Europees energiebeleid is dat dit de huidige 28 verschillende nationale varianten zal vervangen.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall, verwelkomt het initiatief:
"We moeten de details natuurlijk nog bestuderen, maar de door de Commissie Juncker gepresenteerde Unie is lovenswaardig. Een Europese, geïntegreerde energiemarkt, met goede capaciteit om de elektriciteitsnetten stabiel te houden, is een uitstekende manier om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen en de Unie minder energieafhankelijk te maken. We zijn het eens met het oordeel dat de lidstaten de klimaatgevolgen moeten terugdringen en zich tegelijkertijd meer moeten richten op het verbeteren van energie-efficiency.”

Politiek actieplan
De Europese energiemarkten staan voor grote uitdagingen. Volgens het IEA (International Energy Agency) zal Europa de komende decennia de helft van haar totale elektriciteitsproductiecapaciteit afbouwen. Vóór 2040 zal de helft van het huidige aantal kernreactoren buiten bedrijf zijn gesteld. Tevens zullen verouderde kolencentrales door striktere milieuwetgeving worden uitgefaseerd.

“Tegelijkertijd realiseren we ons dat de geopolitieke situatie gevolgen kan hebben voor de energiemarkten van de lidstaten, die in veel gevallen afhankelijk zijn van de import van olie, kolen en gas. In het licht van deze feiten zijn een politiek actieplan en een echt gemeenschappelijk Europees energiebeleid zeer belangrijk, afgezet tegen de huidige 28 nationale varianten”, aldus Hall.

Ieders belang
Volgens de EU-commissie zal door de Energie Unie de behoefte aan investeringen in conventionele productiecapaciteit afnemen. Bij meer energiehandel tussen lidstaten onderling nemen de productiekosten voor elektriciteit af. Tegelijkertijd neemt de leveringszekerheid toe doordat er gebruik gemaakt kan worden van de transmissiecapaciteit tussen EU-landen om duurzame energie te combineren met conventioneel geproduceerde elektriciteit op het net.

"Zweden en de rest van Scandinavië  staan soms voor de uitdaging van een capaciteitsoverschot op het elektriciteitsnet, wanneer wij een productieoverschot hebben. In dat geval zijn goede transmissiemogelijkheden naar andere markten, waar tegelijkertijd tekorten kunnen heersen, van gemeenschappelijk belang. De voordelen voor de maatschappij zijn groot. Het beheersen van de productiekosten en het gebruik van duurzame energie is in ieders belang," aldus Hall.

Wereldwijde overeenkomst
Een van de subdoelstellingen van de Energie Unie is meer aandacht voor energie-efficiency. Hiervoor is vooral in de bouw- en transportsector een groot onbenut potentieel. "Het lijkt wellicht tegenstrijdig dat een energiebedrijf als Vattenfall dit initiatief  ondersteunt, maar wij zien veel business opportunities in het verbeteren van de energie-efficiency van particuliere huishoudens en bedrijven of van grotere eenheden, zoals bijvoorbeeld steden”, zegt Hall.

Hall onderstreept het belang dat het systeem voor emissiehandel (ETS) van de EU de hoeksteen blijft van het klimaatbeleid op weg naar de klimaatconferentie in Parijs in december dit jaar, waar hopelijk een wereldwijde overeenkomst zal worden bereikt.

“Maatregelen op zowel korte als lange termijn zijn nodig om de balans in het systeem te herstellen met prijsniveaus die het verschil maken voor investeerders. Vattenfall ondersteunt dat de EU het voorstel voor het inrichten van een marktstabiliteitsreserve uitvoert.

We vinden het noodzakelijk dat op de klimaatconferentie in Parijs een nieuwe, wereldwijde overeenkomst wordt bereikt. Vattenfall onderschrijft volledig de doelstelling dat de EU de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met ten minste 40% terugdringt”, aldus Hall.

Lees meer
EU Energy Union website