ENERGIE-EFFICIËNTIE: DE TOEKOMST VOOR DE EUROPESE WARMTE- EN KOELINGSECTOR

EUROPA De Europese ministers van Energie kwamen onlangs samen om een strategie te bespreken voor de verlaging van zowel de CO2-uitstoot van de warmte- en koelingsector als de Europese kosten voor energie-import. Het sleutelwoord: energie-efficiëntie. "Vattenfall deelt het oordeel van de EU dat er grote winsten in energie-efficiëntie te behalen vallen, en zou graag een Europese langetermijnstrategie zien", aldus Sabine Froning, Vattenfalls Director European Affairs and Policy Management.

Bijna de helft van de energie die in Europa wordt verbruikt, wordt voor verwarming en koeling ingezet. De EU importeert een groot deel van deze energie, die daarmee bijdraagt aan Europa’s enorme energierekening: tussen de 200 en 400 miljard euro per jaar. De warmte- en koelingsector is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot en er zou veel geld bespaard kunnen worden door efficiënter gebruik van energie in deze sector.

Grootste barrières
De Europese ministers van Energie spraken onlangs over de grootste barrières voor een effectieve warmte- en koelingsmarkt, de mogelijke rol van stadsverwarming- en koeling en de toegang tot financiering.

Froning: "Met onze ervaring kunnen we helpen om de EU-ambities – een warmte- en koelingsector met een lage CO2-uitstoot – te realiseren. Vattenfall is een van de grootste leveranciers van stadsverwarming in de EU; het is een van onze groeigebieden. Politieke lof voor de technologie en een ondersteunend regelgevingskader zijn essentieel om winstgevendheid te behouden en deze handelstak uit te breiden."

Uitbreiding van stadsverwarming
Een manier om energie-efficiëntie in de warmtesector te verhogen is een uitbreiding van stadswarmte. In stadsverwarmingsnetwerken levert een centrale bron warmte via een netwerk van warmwaterleidingen. Dat systeem is in veel Europese landen gebruikelijk, maar komt in andere landen bijna niet voor. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk: daar leveren warmtenetwerken minder dan twee procent deel van de warmtevraag.

"Warmtenetwerken zijn nodig om het directe gebruik van fossiele brandstoffen in dichtbevolkte gebieden te vervangen door duurzame energie en overtollige warmte van andere processen, zoals productie of datacentra, te recyclen. Warmtenetwerken bieden ook extra flexibiliteit voor het elektriciteitsnet, wat de invoering van meer duurzame energiebronnen bevordert. WKK's kunnen het net bijvoorbeeld ondersteunen als de voeding met duurzame energie laag is. En warmteopslag en grootschalige boilers kunnen windenergie gebruiken als de productie de vraag overstijgt."

"Wanneer je in klimaatneutrale wijken in plaats van in meerdere aparte gebouwen denkt, kun je een enorm potentieel ontsluiten. De strategie zou daarom moeten zijn hoe energiebesparende maatregelen in gebouwen het best gecombineerd kunnen worden met efficiënte verwarmingsoplossingen op wijkniveau", aldus Froning.

Verminderde importvraag
Gas voor verwarming is tweederde van het gehele gasverbruik in de EU. Veel daarvan wordt geïmporteerd en stelt de Unie dus bloot aan risico's op het gebied van energievoorziening.
"Een efficiëntere warmtesector zorgt voor een verlaging van de gasimport-vraag en verkleint de effecten van een toekomstige gascrisis", aldus Froning.

De Commissie gebruikt de conclusies van de energieministers bij het voorbereiden van het toekomstige energiebeleid van de EU.

Gerelateerde content