EINDE NABIJ VOOR YTTRE STENGRUND

ZWEDEN Het op een na oudste offshore windpark van Zweden draait niet meer. Op 2 november is de laatste turbine bij Yttre Stengrund uitgeschakeld en voor de eerste keer wereldwijd wordt er nu begonnen met het demonteren van een offshore windpark.

De turbine die uitgeschakeld is, was de laatste in een serie van vijf turbines. De vier andere windturbines waren al een tijd eerder buiten bedrijf gesteld, omdat het niet meer rendabel was om ze te repareren of vervangen.

Maria Hassel is projectmanager voor de demontage van Yttre Stengrund, dat in het zuiden van de Kalmarsund ligt en in 2001 is bedrijf is genomen. Vattenfall nam het windpark in 2006 over na de acquisitie van Elsam en Energie E2.

Hassel legt uit dat ze medio november met de sloop van het windpark starten. "Eerst worden de rotoren, machinehuizen en torens gedemonteerd. De funderingen zullen tot op zeebodemniveau worden afgebroken. De kabels zullen ergens volgende zomer worden verwijderd. Als dat is gebeurd, zullen we het project afsluiten.”

Kosten onbekend
Vattenfall is het eerste bedrijf ter wereld dat een offshore windpark sloopt dat aan het einde van zijn levensduur is gekomen. De voorbereidingen zijn gestart direct nadat het besluit twee jaar geleden werd genomen.

"In het voorjaar vond de aanbesteding plaats en het contract werd dit jaar aan het begin van de zomer ondertekend", aldus Hassel, die geen commentaar wil geven over de kosten van het project.

Ook Lely wordt gesloopt
Vattenfall/Nuon hebben ook besloten tot de sloop van het windpark Lely, dat in het IJsselmeer in Nederland ligt. Het windpark bestaat uit vier turbines van 500 kW en is in 1994 in gebruik genomen.

"Wij hebben contact met de mensen van dat project en delen onze ervaringen met elkaar gedurende de verloop van het project", vertelt Hassel.

Spoorloos verdwenen: geen invloed op het milieu nadat het windpark in de Kalmarsund is gesloopt

Gerelateerde content