EARTH HOUR – TIENDE VERJAARDAG EN NIEUWE PERSPECTIEVEN

klimaatverandering Earth Hour is een 60 minuten durend evenement waarbij over de hele wereld de verlichting wordt uitgeschakeld en waarmee particulieren, bedrijven, instellingen en steden een oproep doen aan machtige mensen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Earth Hour werd afgelopen zaterdag 25 maart gevierd door miljoenen mensen op de hele wereld. Tegelijkertijd was het de viering van een tiende verjaardag, aangezien het Wereld Natuur Fonds het evenement voor het eerst in 2007 organiseerde in Australië. Het is volgens zeggen het grootste klimaatevenement ter wereld, waarbij mensen, bedrijven en steden tussen 20.30 en 21.30 uur de verlichting uitschakelen als symbolische actie.

"We feliciteren het Wereld Natuur Fonds met de verjaardag. Earth Hour is een zeer succesvolle, zichtbare beweging en het uitdoen van de verlichting is een expressieve daad die iedereen kan begrijpen. Het genereert wereldwijde aandacht voor de uitdagingen op klimaatgebied en dient ook als platform voor verdere klimaatactie", zegt Helle Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall.

De symboliek van 60+
"Het logo van Earth Hour is 60+, als symbool voor de 60 minuten met de verlichting uit en de + voor alles wat in de rest van het jaar kan worden gedaan. Het uitdoen van de verlichting is een goed symbool om ons eraan te herinneren dat onze individuele acties verschil kunnen maken en dat we de rest van het jaar overeenkomstig moeten handelen. Het is belangrijk om energiezuinig te zijn en hulpbronnen te besparen wanneer dat maar mogelijk is. Dat gezegd hebbende, is het ook belangrijk om elektriciteit niet als iets negatiefs te zien, maar om te kijken naar de mogelijkheden die elektriciteit biedt, indien opgewekt uit energiebronnen met een geringe invloed op het milieu. Dan kunnen we elektriciteit zelfs gaan gebruiken als facilitator voor het verminderen van klimaateffecten. Op dat gebied heeft Vattenfall een duidelijke intentie om leidend te zijn in de energietransitie en wil ze klimaatslimmere oplossingen aanbieden – om die met andere woorden elk jaar alle 8760 uren uit te voeren", legt Helle Herk-Hansen uit.

Vattenfall en het bredere perspectief
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een stijging van het elektriciteitsverbruik in feite een positieve ontwikkeling kan zijn, zolang die stijging maar betekent dat fossiele energiebronnen steeds minder worden gebruikt.

Herk-Hansen legt uit: "De koolstofreductie die wordt bereikt door van fossiele bronnen naar meer hernieuwbare bronnen voor elektriciteitsopwekking te gaan, varieert duidelijk afhankelijk van de mix van productiefaciliteiten in elk land. In Zweden, waar bijna alle elektriciteit wordt geproduceerd door niet-fossiele energiebronnen, houdt de elektrificatie van sectoren die fossiele brandstoffen gebruiken een groot potentieel in voor klimaatverbetering. We moeten echter niet vergeten dat er zelfs op het Europese vasteland, waar elektriciteit tot op zekere hoogte nog steeds op fossiele brandstoffen is gebaseerd, een potentieel is voor het verlagen van de CO2-uitstoot via elektrificatie."

Transitie naar fossielvrije energie
Vattenfall werkt op dit moment aan het koolstofvrij maken van industriële processen in samenwerking met het Zweedse staalbedrijf SSAB, de mineralengroep LKAB en het biobrandstoffenbedrijf Preem door fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energie en waterstof. Als een soortgelijke potentiële omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wordt gerealiseerd in cementfabrieken, kan de totale potentiële verlaging van de CO2-uitstoot in Zweden zo'n 15 miljoen ton bedragen. Ook accu's en de opslag van elektriciteit spelen een belangrijke rol in de transitie naar fossielvrije energie, omdat ze het gebruik van "onstabielere" hernieuwbare energiebronnen ondersteunen.

Elektrisch vervoer gemakkelijker maken
De vervoerssector is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. Er worden bijvoorbeeld meer laadpalen geïnstalleerd in Stockholm en Berlin, en met de lancering van Vattenfalls op partners gebaseerde oplaadnetwerk "InCharge", dat duizenden oplaadpunten van verbonden bedrijven in Zweden, Duitsland en Nederland telt, wordt het voor bestuurders van elektrische voertuigen gemakkelijker om via een mobiele app te zien waar het dichtstbijzijnde oplaadstation is en hoeveel opladers er vrij zijn. Het gemak en de zekerheid van het "niet meer zonder stroom komen te zitten" zal hopelijk bijdragen aan de belangstelling voor en de bruikbaarheid van elektrische auto's. Binnen het openbaar vervoer neemt Vattenfall bovendien deel aan een pilotproject met elektrische bussen dat, nog afgezien van de CO2-winst, ook zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder lawaaihinder in de steden.

Oplossen van mondiale uitdagingen
"Een bewuste benadering van energieverbruik, waarbij we allemaal onnodig energieverbruik voorkomen, is uiteraard vereist om het klimaat te beschermen. Maar als het aandeel hernieuwbare elektriciteit elke dag toeneemt, zal elektriciteit een belangrijke factor worden voor het oplossen van mondiale uitdagingen op klimaatgebied. En daaraan dragen wij met trots bij", zegt Herk-Hansen tot slot.

Gerelateerde content