DERDEKWARTAALRESULTAAT VATTENFALL: AANHOUDENDE STABIELE ONTWIKKELING

FINANCIËLE INFORMATIE Het onderliggende resultaat is in het derde kwartaal gestegen tot 2,8 miljard SEK, maar de noodzaak tot efficiencymaatregelen blijft bestaan.

Magnus Hall, Vattenfalls CEO kon op 27 oktober, tijdens de presentatie van het verslag over het derde kwartaal van 2017, terugkijken op weer een kwartaal met een stabiele ontwikkeling voor Vattenfall.

Het onderliggende bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden van het jaar bedraagt 16 miljard SEK, 1,4 miljard SEK meer dan over dezelfde periode van 2016. Over de periode juli tot en met september bedroeg het onderliggende bedrijfsresultaat 2,8 miljard SEK.

Introductie gedecentraliseerde oplossingen
In dit kwartaal is het tot nu toe grootste onshore windpark van Vattenfall, Pen y Cymoedd in Wales, officieel in gebruik gesteld, waarmee 228 MW aan duurzame productie aan het windportfolio is toegevoegd. Er zijn ook diverse initiatieven op het gebied van gedecentraliseerde oplossingen geïntroduceerd, zoals InHouse in Zweden, Haus-Strom in Duitsland en het leasen van zonnepanelen aan particuliere klanten in Duitsland en Nederland.

"Het is weer een goed kwartaal geweest, dat een voortzetting van de stabiele financiële ontwikkeling heeft laten zien, maar ook veel andere highlights in de business, zoals het investeringsbesluit over het 180 MW windpark Wieringermeer in Nederland en een goede klantengroei. We weten ook dat we in onze Operations efficiënter moeten worden, daarom hebben we het kosten- en efficiencyprogramma Golf gelanceerd, met het doel om per 2020 een besparing van 2 miljard SEK te realiseren", aldus Magnus Hall.

Seizoensinvloeden op resultaat
De Business Area's Generation en Distribution hebben de grootste bijdrage aan het goede kwartaalresultaat geleverd. Daar tegenover leed het resultaat van BA Customers & Solutions onder toegenomen margedruk, en rapporteerden Heat en Wind een negatief onderliggend bedrijfsresultaat voor het kwartaal. De oorzaak hiervan is gedeeltelijk aan seizoensinvloeden te wijten, verklaart CFO Stefan Dohler: "De activiteiten van Heat zijn typisch seizoensgebonden, waardoor in deze maanden van het jaar niet veel winst wordt gemaakt. In de activiteiten van Wind maken we een groei door en voegen we nieuwe capaciteit toe, maar in dit kwartaal met gewoonlijk weinig wind hebben we te maken gehad met een aantal kabelstoringen die het productievolume negatief hebben beïnvloed", licht hij toe.

Hall hoopvol over onafhankelijke reactorkernkoeling
De belasting op kernenergie is in Zweden per 1 juli met 90 procent verlaagd en dat heeft een positieve bijdrage van 0,8 miljard SEK aan het resultaat opgeleverd. Vattenfall en Ringhals Board buigt zich later dit jaar over de nodige investeringen voor de reactoren Ringhals 3 en 4.

"Het besluit om in Forsmark in onafhankelijke koeling te investeren is afgelopen jaar genomen. Het besluit over Ringhals zal later dit jaar genomen worden, maar ik ben positief over de uitkomst. Maar ik ben hoopvol. Het laat ook zien hoe belangrijk het was om deze belasting op kernenergie af te schaffen", stelt Hall.

In vergelijking met 2016 lagen de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt in het derde kwartaal van dit jaar meer dan 10 procent hoger. Maar Stefan Dohler ziet op dit moment geen reden tot juichen.

"De prijzen herstellen zich nu wel weer, maar onze verwachtingen moeten niet te hoog gespannen zijn. De markt is nog steeds oververzadigd en er zal meer druk komen door gedecentraliseerde oplossingen en duurzame energiebronnen. De vraag is ook wat er zal gebeuren met de CO2-prijs op het Europese vasteland. De overcapaciteit zal in de loop van de tijd verdwijnen, maar we moeten het huidige aantrekken van de prijzen niet overwaarderen", zegt Dohler.

Tijdlijn voor Golf
Vattenfall richt zich op een voortzetting van slanke en efficiënte bedrijfsprocessen. In het najaar zijn de staf- en ondersteunende functies herzien met het doel om per 2020 een kostenbesparing van 2 miljard SEK te bereiken.

"De tijdlijn voor het project Golf is vastgesteld, wat betekent dat we aan het eind van het jaar een gespecificeerd plan klaar kunnen hebben met waar deze kosten bespaard zullen worden en hoe we de werkwijze in de staf- en ondersteunende functies willen veranderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokkenen en ik denk dat we al goed op weg zijn", zegt hij.

Anna Borg neemt de functie CFO over
Dit Q3-verslag is de laatste officiële opdracht die Stefan Dohler bij Vattenfall vervult. Na 20 jaar bij Vattenfall gaat hij nu een nieuwe uitdaging aan. Hij wordt opgevolgd door Anna Borg, nu nog Head of BA Markets.

Videointerview met Vattenfalls CEO Magnus Hall en CFO Stefan Dohler

Lees hier het volledige verslag over het derde kwartaal

Business highlights, juli - september 2017

  • Groei in onshore wind met investeringsbesluit over Wieringermeer (180 MW) en acquisitie van aangrenzend project Wieringermeer uitbreiding (115 MW)  
  • Verbeterde beschikbaarheid in kernenergie en voltooiing van jaarlijkse revisies
  • Lancering programma om efficiency in staffuncties te verhogen (doelstelling kostenreductie 2 miljard SEK per 2020)
  • Stimuleren van de transitie naar elektrische voertuigen via het initiatief EV100
  • Introductie van klimaatslimmere energieoplossingen, InHouse (SE), Haus-Strom (DE) en leasen van zonnepanelen (DE, NL)

Financiële ontwikkeling, januari - september 2017

  • Netto-omzet met 5% gedaald tot 96,8 miljard SEK (101,4)
  • Onderliggend bedrijfsresultaat gestegen tot 16 miljard SEK (14,6)
  • Elektriciteitsproductie 92,2 TWh (86,3)

Gerelateerde content