CO2-UITSTOOT IN ENERGIESECTOR ONGEWIJZIGD

IEA REPORT Volgens het Internationaal Energieagentschap is de mondiale energiegerelateerde CO2-uitstoot in 2015 voor het tweede achtereenvolgende jaar op hetzelfde niveau gebleven. Voorlopige gegevens suggereren dat de via duurzame bronnen opgewekte elektriciteit, die circa 90% van de nieuwe elektriciteitsopwekking uitmaakte, hierbij een essentiële rol heeft gespeeld.

In 2015 bedroeg de mondiale CO2-uitstoot 32,1 miljard ton, waardoor deze sinds 2013 in grote lijnen op hetzelfde niveau blijft, aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA). Fatih Birol, Executive Director van het IEA, verklaarde:  "De nieuwe cijfers bevestigen het verrassende, maar welkome nieuws van vorig jaar: we hebben nu twee jaren gehad waarin de CO2-uitstoot losstaat van de economische groei. Een paar maanden na de historische overeenkomst van COP21 in Parijs is dit weer een boost voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering."

IEA

IEA

De analyse van het IEA van 2015 toont een toename van energie uit duurzame bronnen, aangevoerd door wind, en dat de CO2-uitstoot voornamelijk door verbeteringen in energie-efficiency op hetzelfde niveau is gebleven.

Minder sterke koppeling
Voorlopige gegevens suggereren dat de via duurzame bronnen opgewekte elektriciteit, die circa 90 procent van de nieuwe elektriciteitsopwekking uitmaakte, hierbij een essentiële rol heeft gespeeld. Wind alleen produceerde meer dan de helft van de nieuwe elektriciteit.

In een persbericht schrijft het IEA:
"Parallel daaraan groeide de mondiale economie met meer dan 3%. Dat versterkt het bewijs dat de koppeling tussen groei van de economie en groei van de uitstoot minder sterk wordt."

Daling ongedaan gemaakt
De twee landen met de grootste uitstoot, China en de Verenigde Staten, noteerden in 2015 allebei een verlaging van energiegerelateerde CO2. In China nam de uitstoot met 1,5% af, doordat het gebruik van kolen voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde.

In de Verenigde Staten daalde de uitstoot met 2%, omdat daar in de elektriciteitsopwekking een grote omslag van kolen naar aardgas heeft plaatsgevonden.

Tegenover de daling in de twee landen met de grootste uitstoot staat een stijging van de uitstoot in de meeste andere Aziatische ontwikkelende economieën en het Midden-Oosten, en ook een bescheiden toename in Europa.

Het Internationaal Energieagentschap (International Energy Agency)

Gerelateerde content