CEMENTA GAAT VOOR CO2-NEUTRALITEIT MET VATTENFALL

zweden Grote bron van CO2 is mogelijk binnen 20 jaar verdwenen, dankzij Vattenfall.

De Zweedse cementproducent Cementa en Vattenfall gaan een testonderzoek uitvoeren over de geëlektrificeerde productie van cement. Cementa zet in op nul CO2-uitstoot in 2030. Daarmee zou de totale CO2-uitstoot van Zweden met zo'n vijf procent afnemen.

Cementa heeft tientallen jaren geïnvesteerd in verbetering van energie-efficiency en het uitfaseren van fossiele brandstoffen bij de cementproductie. Dit heeft geresulteerd in een lager klimaateffect, dat maar liefst 15 procent onder het wereldwijde gemiddelde ligt. Toch vormt de uitstoot van CO2 nog steeds de grootste duurzaamheidsuitdaging binnen de sector. Cementa vertegenwoordigt 5% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Zweden.

Om Cementa's visie te verwezenlijken van nul CO2-uitstoot van cementproducten gedurende hun volledige levenscyclus, is een technologische verschuiving nodig. In het CemZero-project zullen Cementa en Vattenfall testonderzoeken gebruiken om mogelijkheden te onderzoeken voor een klimaatslim en duurzaam cementproductieproces op basis van een fossielvrij Zweeds energiesysteem.

"Elektrificatie binnen de sector is een belangrijke factor bij de transitie naar duurzame stedelijke ontwikkeling. We willen nu kennis ontwikkelen op dit gebied om samen met Vattenfall na te gaan of elektrificatie in de toekomst een haalbare oplossing voor de cementproductie is", zegt Jan Gånge, CEO van Cementa.

"Het is bijzonder positief dat we met Cementa samenwerken om een oplossing te vinden. Een klimaatslimme, geëlektrificeerde cementsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezamenlijke inspanningen om het effect op het klimaat te verlagen", aldus Magnus Hall, voorzitter en CEO van Vattenfall.

Beton is het meestgebruikte bouwmateriaal ter wereld. Door toename van de bevolking en omdat steeds meer mensen in dichtbevolkte steden willen wonen, zal beton ook in de toekomst een zeer belangrijk bouwmateriaal blijven. Dat betekent dat ook de vraag naar cement hoog zal blijven.

Lees meer over hoe Vattenfall de Zweedse industrie ondersteunt bij haar streven naar onafhankelijkheid van fossiele brandstof

Gerelateerde content