BOUW GROOTSTE POWER-TO-HEAT-CENTRALE EUROPA GESTART

Deutschland Vattenfall investeert bijna 100 miljoen euro in technologie van de toekomst.

De volgende grote stap in de richting van klimaatneutraliteit is gezet: Vattenfall vervangt de steenkoleneenheid van de WKK-centrale Reuter in de Berlijnse wijk Spandau door de grootste power-to-heat-centrale van Europa met een thermisch vermogen van 120 megawatt. Deze centrale produceert stadsverwarming uit elektrische energie. De bouwwerkzaamheden zijn vanmiddag van start gegaan, waarbij de eerste schop symbolisch in de grond werd gestoken door de Duitse staatssecretaris voor milieu en klimaatbescherming Stefan Tidow en hoofd Vattenfall Wärme Gunther Müller.

De nieuwe centrale werkt volgens het dompelaarprincipe en heeft een vermogen dat overeenkomt met ongeveer 60.000 in de winkel verkrijgbare waterkokers. Vanaf 2020 zal de centrale uit elektriciteit stadsverwarming produceren voor maximaal 30.000 huishoudens. Dat is een belangrijke stap in de Berlijnse warmtetransitie. Vattenfall Wärme Berlijn investeert de komende twee jaar bijna 100 miljoen euro in het project. Na de inbedrijfstelling van alle warmwaterproductie-eenheden van dit project kan eenheid C van de steenkoolgestookte WKK-centrale Reuter zoals gepland na het stookseizoen 2019/2020 uit het netwerk worden genomen.

Gunther Müller, bestuursvoorzitter van Vattenfall Wärme Berlijn, vertelt: "Met de bouw van de power-to-heat-centrale loopt Vattenfall in technologisch opzicht voorop in Europa. Berlijn krijgt er een cruciale hefboom bij voor de integratie van hernieuwbare energiesoorten. Als het net veel stroom uit hernieuwbare energie bevat, wordt die door de centrale gebruikt om milieuvriendelijkere stadsverwarming te produceren. De hernieuwbare energie die we daarvoor opnemen, komt overeen met 10 procent van de totale Berlijnse elektriciteitsvraag in de zomer, oftewel het vermogen van 750.000 koelkasten. Met de nieuwe power-to-heat-centrale hoeven er minder windmolens en zonne-energie-installaties te worden geplaatst."

De Duitse staatssecretaris voor milieu en klimaatbescherming Stefan Tidow voegt daaraan toe: "Berlijn moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal worden. Om dat doel te bereiken, zijn projecten zoals de bouw en inbedrijfstelling van een power-to-heat-centrale onontbeerlijk. De toekomst van energie ligt in duurzaamheid. Dat geldt niet alleen voor de productie van elektriciteit, maar ook van warmte en uiteindelijk ook voor de vervoerssector. Om ervoor te zorgen dat zonne- en windenergie intelligent en efficiënt kan worden gebruikt, moeten we consequent doorgaan met het koppelen van deze sectoren. De eerste schop in de grond voor dit grote project is een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal Berlijn."

Met dit project voert Vattenfall consequent haar strategie uit om vóór 2030 volledig af te stappen van het gebruik van kolen in de Duitse hoofdstad. Ook wordt met het project een van de doelen van de klimaatbeschermingsovereenkomst met de deelstaat Berlijn gerealiseerd. In mei van dit jaar kwam er al een einde aan het gebruik van bruinkool in Klingenberg – drie jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Het project omvat ook investeringen in hydraulische en elektrische infrastructuur en in gasgestookte warmwaterproductie-eenheden, die verbruikspieken binnen het stadsverwarmingssysteem afdekken en zo aan de voorzieningszekerheid bijdragen. Vattenfall denkt dat het mogelijk is om tot 2030 ‘power-to-heat’-oplossingen voor de levering van stadsverwarming uit te bouwen tot een vermogen van 300 megawatt.

Het investeringsplan is een project dat onder WindNODE valt, de modelregio voor intelligente energie in het noordoosten van Duitsland. In het kader van het programma ‘Schaufenster intelligente Energie’ (SINTEG) steunt het Duitse federale ministerie voor economie en energie in totaal vijf modelregio's in Duitsland, waar oplossingen worden ontwikkeld voor een intelligente energievoorziening van de toekomst waarin hernieuwbare energiesoorten een steeds groter aandeel hebben.

Gerelateerde content