”DUURZAAMHEID IS NU ‘BIG BUSINESS’ EN NIET ALLEEN GOODWILL”

United States We praten met Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Sustainability, die in New York, de thuisstad van Donald Trump, op het World Economic Forum sprak over duurzaamheidsvraagstukken met een aantal van de meest invloedrijke mondiale beslissers uit politiek en bedrijfsleven.

In hoeverre werd de conferentie beïnvloed door het feit dat de Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat de klimaatcrisis een probleem is en het een ‘non-issue’ vindt?

"Dat heeft de strijdlust vergroot en het was opvallend hoe vaak Amerikaanse deelnemers – ondanks Trumps beleid – zeiden: ‘We are going to win the battle.’ Dat soort uitspraken hoorden we onder andere van de gouverneurs van Californië, Washington en een aantal andere staten en van een aantal Amerikaanse burgemeesters. Zij staan geheel achter de huidige klimaatovereenkomst en zijn vastbesloten om zich eraan te houden, ongeacht Trump en de regering in Washington.

Het was positief om te horen dat deelnemers uit alle contreien van de wereld op het standpunt staan dat we ‘met vereende krachten werken aan een oplossing voor het klimaatprobleem’. Om het tempo van de ontwikkelingen te verhogen en in de juiste richting te sturen, is er nog meer samenwerking tussen bedrijven nodig en nog meer steun van overheden en regeringen. Daarover bestond grote eensgezindheid."

Annika Ramsköld nam deel aan twee seminars, ‘Accelerating clean energy’ en ‘Accelerating sustainable production’, waarbij ze zowel moderator als hoofdspreker was.

Wat zijn de grote verschillen tussen nu en vroeger?

"Enkele jaren geleden draaiden duurzaamheidskwesties vaak om goodwill; er werd vanuit idealisme aandacht aan besteed. Op dit moment beschouwt iedereen – enkele uitzonderingen daargelaten – klimaat- en duurzaamheidsvragen als een echte business case en als ‘big business’. Er was veel belangstelling voor Vattenfalls diverse zakelijke samenwerkingsverbanden voor het elimineren van de CO2-uitstoot van industriële processen met behulp van elektriciteit (bijvoorbeeld in de cement- en staalindustrie) en voor Vattenfalls verschillende investeringen en initiatieven voor de elektrificatie van de vervoerssector. Opvallend veel deelnemers noemden de actuele transitie naar elektrische auto's als de concrete klimaatbijdrage van hun land of bedrijf.”

Welke vraagstukken waren de ‘hot topics’ op het World Economic Forum?

"Er werd herhaaldelijk gesproken over de ‘vierde industriële revolutie’ en hoe de toepassing van IT het machtsevenwicht in de wereld zal veranderen. Het geïndustrialiseerde Westen heeft verbazingwekkend lang nodig voor deze transitie en een van de deelnemers, de Afrikaanse Marianne Eve Jamme, stelde vast: ‘The western world is illiterate in IT.’

Terwijl de ontwikkelingslanden vol in de nieuwe technologieën duiken, wordt de ontwikkeling van de westerse wereld afgeremd, omdat wij rekening houden met de systemen die we al hebben.

Met nieuwe technologieën en zonne-energie zal de elektrificatie van bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen op een heel andere manier gebeuren dan vandaag de dag, wat hun geheel nieuwe mogelijkheden geeft om welvaart en economische activiteiten op te bouwen."

Tijdens dit soort conferenties worden er ideeën uitgewisseld, maar leidt het gepraat ook tot concrete zaken?

"Bij de conferenties gaat het erom gezamenlijke projecten te bedenken die we samen kunnen ontwikkelen om zo de VN-klimaatdoelstellingen te bereiken – met zo breed mogelijke, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Er worden vele verschillende initiatieven opgestart en ik heb een hoop contacten gehad over klimaatmaatregelen die zouden kunnen leiden tot grote veranderingen binnen bijvoorbeeld de landbouwsector in Nederland en interessante platformoplossingen voor hergebruik van afval."

Op 8 oktober ga je naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Wat ga je daar doen?

"Ik ga daar spreken over Vattenfalls investeringen in klimaatslimme oplossingen, ongeveer zoals ik in New York heb gedaan. Wereldwijd is er veel belangstelling voor deze op duurzaamheid gebaseerde business cases."

Gerelateerde content